Trněno

Kenotaf Bedřich Hrom

Autor: Milan Lašťovka, 13.07.2019
Umístění: Trněno, hřbitov
Nápis:
Bedřich Hrom
padl a pohřben na srbském boj.
u Vysoké Slavice
dne 6.11.1914 v stáří 29. r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°25'28.03'' E13°52'12.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Josef Mikulec

Autor: Milan Lašťovka, 13.07.2019
Umístění: Trněno, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Josef Mikulec
délesl. četař pol.pil. letec
který zahynul tragickou smrtí
ve službách čsl. voj. letectví
dne 2. května 1932 u Vinoře Jenštýna
ve věku 25 let.
Poznámka:

2. 5. 1932 Jenštejn, Praha – Vinoř Aero A-230.4
† instruktor rtm. Stanislav Pelikán z Přibyslavi (od leteckého pluku 5), † žák pilot čet. Josef Mikulík. Porucha vzpěry křídla při nácviku létání bez viditelnosti. Žák (přesněji školený pilot, protože létat bez viditelnosti se neučili začátečníci) seděl pod neprůhledným krytem, který nešel zevnitř otevřít. Instruktor, sedící v otevřeném místě za žákem sice vyskočit mohl, do poslední chvíle se však snažil zvenku otevřít kryt a dostat z padajícího letadla i žáka. To se mu podařilo, ale již příliš nízko, takže padáky se neotevřely. Dle : Přibyslavský čtvrtletník, 2002, č.4, str. 39, a časopisu Letectví, rok 1932, č.5, str. 131 (zde je uveden čet. Josef Mikulec). Hrob rtm. Pelikána uveden na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa. Zpráva o smrti rtm. Pelikána je ve Věstníku MNO – část osobní, 1932 str. 142.
(zdroj: wikipedia.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°25'28.03'' E13°52'12.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka