Křešice

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Křešice, náves, na kapličce se zvoničkou
Nápis:
PAMÁTCE
27 OBĚTÍ NACISTICKÉHO TERORU, ZAVRAŽDĚNÝCH
V KŘEŠICÍCH ZA PŘEVOZU Z KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ
DNE 1. KVĚTNA 1945 A KU VÝSTRAZE BUDOUCÍM,
ABY BRÁNILI SVOBODU, ZA KTEROU TYTO ZEMŘELY.
Poznámka:

Do železniční stanice Olbramovice a do zastávky pod Křešicemi směřovaly na přelomu dubna a května 1945 transporty z hradišťského, křepenického a vrchotovojanovického tábora. První dva začaly s přesunem 26. dubna 1945, poslední jmenovaný pak 1. května 1945. Po příchodu do Křešic se vězňové z Vrcholových Janovic rozprchli po obci, aby prosili o jídlo a vodu. Členové jednotek SS, kteří projížděli kolem na nákladním automobilu, začali na vězně střílet, nejprve u rybníka, kde se vězňové myli, poté i jinde ve vsi. Zastřelení byli sesbíráni a na dvoře usedlosti čp. 35 naloženi na nákladní auto. Celkem bylo odvezeno 24 zavražděných, a to do lesa Baba nad osadou Manělovice (vzdálené od Křešic 6 km), kde byli pohřbeni. Dnes zde stojí památník s českým, ruským a francouzským textem.
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/kresiceF )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE 2126-1590
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká