Dolný Harmanec

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.06.2019
Umístění: Dolný Harmanec, horná časť obce, malý park medzi potokom Bystrica a cestou I/14, za cestou dom č. 43 a za potokom dom č. 56
Nápis:
VEČNÉ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA
KTO SEBA V OBEŤ ZA SVOJ NÁROD DÁVA.

LUDVIK BLAŽEJ RYSA NAR. 2.II.1924 PADOL 14.IX.1944
LUDVIK KOŠTIAL NAR. 23.X.1925 PADOL 14.IX.1944
JOZEF ČILLÍK NAR. 12.I.1923 PADOL 20.IV.1945
FRANTIŠEK KOŠTIAL NAR. 10.IX.1912 PADOL 28.X.1944

SLÁVA PADLÝM JUNÁKOM VZÁCNY POKOJ
RODÁKOM.
Poznámka:

Socha partizána bola odhalená v roku 1954. Jej autorom je Ján Kulich. Pripomína udalosti v zime 1944 - 1945, kedy v okolí obce vykonávali diverznú činnosť partizáni brigád „Smrť fašizmu“ a „Pomstiteľ“. Počas bojov v SNP mali v obci svoju základňu jednotky 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika.
(zdroj: http://www.dolnyharmanec.sk/historia/)
Vojaci miestnej karanténnej stanice už 25.8.1944 zatkli Nemcov nachádzajúcich sa v Harmanci. Do povstaleckej armády a partizánskych skupín vstúpili takmer všetci robotníci miestnej papierne.
(zdroj: https://www.e-obce.sk/obec/dolnyharmanec/2-historia.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.06.2019
Umístění: Dolný Harmanec, v strede obce na Obecnom úrade Dolný Harmanec
Nápis:
V tejto budove počas SNP
sídlil revolučný národný výbor
obce Dolný Harmanec.

Venované pri oslavách
35. výročia SNP.

Občania Dolného Harmanca.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.