Čeřenice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Čeřenice, na návsi u kapličky
Nápis:
IN MEMORIAM
OBĚTEM PRVÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
OBCE ČEŘENICE
1914 – 1918
VÁCLAV PUDIL - ANTONÍN FOŘT
ANTONÍN NEPRAŠ – ANTONÍN FILIP
JAN NEPRAŠ – JOSEF HODINKA
ANTONÍN MEJSTŘÍK – ANTONÍN CHYBA
ANTONÍN KALAŠ – VINCENS HOUDEK
JOSEF FOŘT – JOSEF VACEK
FRANTIŠEK ZÁPOTOCKÝ
FRANTIŠEK SETUMSKÝ

V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
1938 – 1945
ZAHYNULI
MARTA GUTOVÁ – OTTA GUTH
JOSEF GUTH – EMIL GUTH

I vaše krev
svlažila
naši svobodu

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36881
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká