Častrov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Válek, 09.08.2009
Umístění: Častrov, upravený parčík ve středu obce poblíž autobusové zastávky, levá strana silnice na Kamenici nad Lipou
Nápis:
TVŮRCŮM STÁTU
ČESKOSLOVENSKÉHO

TOMÁŠ HOUŠKA
PL. GEN. ŠTÁBU 18.12.1896
BYL UMUČEN 21.12.1939
GESTAPEM V PEČKOVĚ PALÁCI

LADISLAV ŠTEREL
2.6.1922
PADL V ODBOJI II.5.1945
Poznámka:

Pod ústředním nápisem umístěny plakety s podobiznami T. G. Masaryka; E. Beneše; Karla Kramáře.
Plakety obětí jsou na samostatných deskách v dolní části pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-20804
Souřadnice: N49°18'24.9'' E15°10'47.5''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Častrov, v obci, křižovatka na Metánov
Nápis:
NESMRTELNÉ PAMÁTCE
ZDEJŠÍCH HRDINŮ
PADLÝCH VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918.

VĚNUJÍ OBČANÉ
ČÁSTROVŠTÍ

JOS. ČEKAL, KAREL DĚDIČ, VÁC. DRBAL, KAREL DRBAL, VÁC. JEBAVÝ, ANT. JIRKŮ, FRANT. JIRSA, KAREL JÍRA, JOS. JOUDL, TOMÁŠ HOLÝ, BOH. HŘEBESKÝ, JAN KNĚŽÍNEK, FRANT. LAPÁČEK, JAN PĚTNIC, PETR PĚTNIC, JAN POKOJ, VÁC. POKOJ, JAN POKOJ, TOM. RUKAVIČKA, ANT. RUKAVIČKA, JOS. RATAJ, JOS. STRNAD, JAN ŠESTÁK, FRANT. VANÍČEK, VOJT. VYVADIL, FRANT. VANÍČEK, THEO. VRÁNEK

MAJOR ED. LINHART, MAJOR RUD. NEIBAUER

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08734
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Tomáš Houška

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Častrov, v obci, na domě čp. 8
Nápis:
ZDE SE 18.XII.1896 NARODIL
PLK. GŠT. TOMÁŠ HOUŠKA.
PADL V PRVNÍCH ŘADÁCH V BOJI
ZA VLAST DNE 21.XII.1939.
Poznámka:

Tomáš Houška se narodil 18. prosince 1896 v Častrově. V Armádě republiky Československé sloužil od roku 1918, před okupací dosáhl hodnosti podplukovníka a byl přednostou německé sekce 2. oddělení generálního štábu, tedy vojenským zpravodajcem se specializací na Německo. Byl ve styku s legendárním agentem A-54, který dodával československým zpravodajcům cenné informace. Po březnu 1939 se rychle oženil, aby zabezpečil svoji družku a syna. Pak odešel z armády a pracoval jako zástupce ředitele Národního muzea. Samozřejmě se zapojil do odboje a intenzivně pokračoval ve zpravodajské práci. Budova muzea na Václavském náměstí se stala místem častých konspiračních schůzek. V červnu 1939 se zde Tomáš Houška například setkal s polskými zpravodajci, kterým předal řadu informací o wehrmachtu na území protektorátu. 14. prosince 1939 byl zatčen gestapem a vězněn na Pankráci. Sedm dní byl převážen do Petschkova paláce, kde byl brutálně vyslýchán Oskarem Fleischerem. Nic neprozradil, a aby ukončil další mučení, rozhodl se k sebevraždě. 21. prosince 1939 během výslechu vyskočil z okna Petschkova paláce a zahynul.
(zdroj. Jiří Padevět, cyklus Zapomenutí frajeři)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08733
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Čekal

Autor: Zdenka Nováková, 06.05.2015
Umístění: Častrov, dům čp. 29, výjezd z obce směr Kamenice nad Lipou
Nápis:
Zde se narodil 13. února 1915
plk. Jan Čekal
pilot
311. čs. bombardovací perutě
britského Královského
letectva (RAF)
aktivní účastník bojů
proti nacistickému Německu
za 2. světové války

Zemřel 30.6.2002
v Kanadě

Obec Častrov 2015
Poznámka:

1937 do armády, kurz letecké radiotelegrafie; 5.1940 odchod přes Slovensko a Maďarsko, 6.1940 čs. jednotka v Palestině; 9.1940 V. Británie, dělostřelecký oddíl, 2.1941 čs. depo, přijat do RAF, 5.1941 k 311. sq., výcvik, 3.1942 radiotelegrafista-střelec, 8.1942 pilotní výcvik, 1.ACRC, 4, ITW, 3. EFTS, 3.1943 so Kanady, 31. EFTS, 32. SFTS, navigační kurz u 31.GRS, 5.1944 na Bahamy k 111.OTU. 9.1944 zpět do V.Británie, 311.sq. operační lety jako 2. pilot (osádka M. Šiguta). Od 6.1945 přeprava osob i materiálu do ČSR.
5.1946 civil, 1948 emigrace do Kanady.
(zdroj: http://www.rafaci.cz/?sekce1=cs_letci&sekce2=letci_z_vysociny#cekal_jan )

Slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě Jana Čekala,
pilota 311. bombardovací perutě RAF
Setkání v Horním konci v Častrově u domu s čp. 29
(zdroj: http://www.castrov.cz/cs/12/kalendar_prehled-2015/prehled-akci-rok-2015.html )

PD v současnosti (leden 2020) sejmuta - rekonstrukce domu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Drahovzal

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Častrov, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JOSEF
DRAHOVZAL
*1887 - +1918
SPI SLADCE DRAHÝ MANŽELI
A OTČE

VOJÍN
JOSEF
DRAHOVZAL
*28.2.1887 +?.?.1918
Poznámka:

nečitelný text na hřbitovní PD


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08737
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Tomáš Houška

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Častrov, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
TOMÁŠ HOUŠKA
*18.12.1896 +21.12.1939
PLK. GEN. ŠTÁBU
UMUČEN NACISTY V PEČKOVĚ PALÁCI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08732
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob/kenotaf voják Pechek

Autor: František Mrvka, 05.12.2018
Umístění: Častrov, hřbitov
Nápis:
RODINA
PECHKOVA
Z PELCE Č. 39
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Bohumil Tolkner

Autor: František Mrvka, 05.12.2018
Umístění: Častrov, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL TOLKNER
*17.8.1960 +26.7.1979
TRAGICKY PŘI VÝKONU VOJENSKÉ SLUŽBY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Urna Jan Čekal

Autor: František Mrvka, 10.06.2021
Umístění: Častrov, hřbitov
Nápis:
JAN
ČEKAL
*13.2.1915
+30.6.2002
Plukovník letectva
pilot 311 RAF

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka