Rapšach

Pamětní deska ochráncům čs. hranic - místo je zrušené

Autor: Jiří Vondřejc, 07.06.2014
Umístění: Rapšach, Bývalý areál 11. roty 2. praporu 15. brigády Pohraniční stráže nedaleko obce Rapšach, v lokalitě Tokaniště.
Z areálu je dnes letní tábořiště Tokániště při DDM Jindřichův Hradec.
Nápis:
PAMÁTCE
VŠEM PADLÝM
OCHRÁNCŮM
ČESKOSLOVENSKÝCH
STÁTNÍCH HRANIC
2008 KČP ?
Poznámka:

Na konci roku 2017 byla ztráta desky nahlášena na policii.
(zdroj: http://www.vojensko.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl