Slavětín nad Metují

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.05.2018
Umístění: Slavětín nad Metují, vpravo u silnice na počátku obce při příjezdu od severu
Nápis:
(na plaketě)
ANTONÍN ŠVEHLA
R 1873 R 1933

1914 – 1918
ANDRYS JOSEF, ANDRYS JAN, DRAHORÁD JAN, FOUS JOSEF, JAKL JAROSLAV, KŇOUPEK JOSEF, KOLC JAROSLAV, MŇUK JOSEF
PAŘÍZEK KAREL, SVĚDÍK JOSEF, SVĚDÍK JAN, SAMEK VOJTĚCH, STŘÍBRNÝ JAN, TRUTNOVSKÝ VÁCL., ŽĎÁREK JOSEF, ŽĎÁREK VÁCLAV

1939 DRAHORÁD JAROSLAV 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5211-4453
Pomník přidal: Ing. František Jedlička