Struhařov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: ing. Zdeněk Rerych_senior, 22.04.2018
Umístění: Struhařov, střed obce, od kapličky 50 m východním směrem
Nápis:
PADLI ANIŽ BY TUŠILI
ŽE Z KRVE JEJICH VZEJDE
SVOBODA VLASTI

OBĚTI VÁLKY
I.
STRNAD JAN 29 r.
STRNAD JOSEF 42 r.
FULÍN FRANTIŠEK 22 r.
STRNAD JAROSLAV 22 r.
CHUDLAŘSKÝ JAN 30 r.
HOLOUBEK VÁCLAV 43 r.
MATOUŠEK JOSEF 19 r.
PEŠEK ROSTISLAV 21 r.
II.
BULFÍNEK ANTONÍN 20 r .
RODINA KATZOVA
A KAUFMANOVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-1683
Pomník přidal: ing. Zdeněk Rerych_senior