Ledečko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: MDDr. Adam Koťátko, 07.09.2014
Umístění: Ledečko, střed obce u kapličky, na křižovatce cest, při autobusové zastávce
Nápis:
Padli a zemřeli
ve světové válce
z Ledečka n. Sáz.

Borkovec Kar. *1897 +1916
Pivoňka Jan *1883 +1916
Kraus Fr. *1893 +1918
Ungr Vác. *1883 +1919
Jelínek Jos. *1885 +
Kamaryt Jos. *1895 +1915
Kamaryt Fr. *1882 +1915
Kraus Fr. *1895 +1917
Jelinek Alf.
Skrbek Fr.
Vyhnanek Fr.
I vaše krev zkropila klíčící
símě naší svobody
1914 - 18

BŘETISLAV KOHORA
řídící učitel, kapitán v záloze
národní hrdina a mučedník
*3.4.1896 +20.12.1943 v Buchenwaldu
1939 - 45

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2661
Pomník přidal: MDDr. Adam Koťátko