Končiny

Končiny, nezařazeno

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2017
Umístění: Končiny, cca 200 m směrem na západ po polní cestě od domu Burdychových
Nápis:
(hlavní pomník)
OBĚTI FAŠISMU 1939 -1945

ANTONÍN BURDYCH ST.
ANTONÍN BURDYCH ML.
JOSEFA BURDYCHOVÁ
MILADA BURDYCHOVÁ
FRANTIŠEK JIROUŠEK

(malý pomník s křížem)
ANTONÍN
BURDYCH
PADL ZDE DNE 30.6.1942
ZABIT NĚMECKÝMI
OKUPANTY

(malý pomník s křížem)
FRANTIŠEK
JIROUŠEK
PADL ZDE DNE 7.5.1945
ZABIT NĚMECKÝMI
OKUPANTY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-4540
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti odboje 2.světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Končiny, před památníkem Obětem 2. světové války
Nápis:
ZDE ŽILA
MILADA BURDYCHOVÁ
NAR.24.12.1905
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
ANTONÍN BURDYCH ml.
NAR.28.5.1905
ZAVRAŽDĚN GESTAPEM
NA KONČINÁCH
30.6.1942

ZDE ŽILA
JOSEFA BURDYCHOVÁ
NAR.6.4.1876
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
ANTONÍN BURDYCH st.
NAR.13.10.1874
ZATČEN GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVEN
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE MĚL POSLEDNÍ ÚKRYT
JIŘÍ POTŮČEK-TOLAR
NAR.12.7.1919
PRONÁSLEDOVÁN GESTAPEM
ZASTŘELEN
2.7.1942
V TRNOVÉ U PARDUBIC
Poznámka:

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny 7.července 2019. Připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách – právě tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové u Pardubic.
(Zdroj: www.sokol.eu )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska rodina Burdychova

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2017
Umístění: Končiny, Končiny 168, u dřevěné stavby (garáž)
Nápis:
ZDE BYL ÚKRYT PARAŠUTISTY
A TAJNÉ VYSÍLAČKY V R. 1942.
PŘI ZATÝKÁNÍ 30.6.1942 BYL ZASTŘELEN MAJ.DOMU
ANTONÍN BURDYCH * 1905.
JEHO CHOŤ
MILADA ROZ. KOLERTOVÁ * 1905
A JEHO RODIČE:
ANTONÍN BURDYCH * 1874
JOSEFA BURDYCHOVÁ * 1876
BYLI 9.7. TÉHOŽ ROKU GESTAPEM
V PARDUBICÍCH POPRAVENI.
ZEMŘELI, ABYCHOM MY ŽILI SVOBODNI.
Poznámka:

Milada Burdychová ukrývala společně s manželem na Končinách radistu Jiřího Potůčka s legendární vysílačkou Libuše z paravýsadku Silver A, který dlouho vysílal z Ležáků.
Poskytli mu azyl již v době, kdy kolem všude zuří popravy a brutální represe. Jsou si dobře vědomi následků. Přesto neváhají ani chviličku.
Při zatýkání se Milada duševně hroutí, když gestapo s četníky smrtelně zraní jejího manžela. 9. července 1942 je zastřelena u popravčího kůlu v Pardubicích společně s tchánem, tchýni, švagrem a švagrovou. Zůstávají po ní dvě malé děti. Vladimír a Antonín.
(zdroj: Vladimír Nevlud, https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Burdychov%C3%A1)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-53484
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Vladimír Nevlud

Pamětní deska František Jiroušek

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2017
Umístění: Končiny, Končiny 156, na budově
Nápis:
MAJITEL TOHOTO DOMU
FRANTIŠEK JIROUŠEK *1898
BYL DNE 7.5.1945 ZASTŘELEN JAKO OBĚŤ
MSTY NĚMECKÝCH OKUPANTŮ

PADL NA ÚSVITĚ NOVÉ SVOBODY
Poznámka:

Na Končinách proběhla na konci války ještě jedna tragédie. Poté, co rodinu Burdychů s výjimkou nezletilých synů nacisté vyvraždili, bylo jejich hospodářství i se statkem zkonfiskováno a přiděleno české Němce, fanatické nacistce a bývalé úřednici hradeckého gestapa, Anně Ludwig. Vydržela na statku až do konce války. Vystěhovala se 5.5.1945, kdy usedlost přišel převzít společně se starostou Horního Kostelce právoplatný dědic Vladimír Burdych, který přečkal zbytek války se svým mladším sourozencem u příbuzných. Převzetí usedlosti se zúčastnil ještě soused Burdychů František Jiroušek. Ten v rozčílení hodil za odcházející nacistkou obraz vůdce, který měla viset na zabraném statku. Dva dny na to se Kostelecko dostalo krátce pod kontrolu německé armády a Anna Ludwig se na Končiny vrátila v doprovodu dvou ozbrojených vojáků. Jeden z nich na její příkaz Jirouška zastřelil.
(zdroj: bohemiaorientalis.cz/s-21-b-a-silver-a/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser