Uherské Hradiště

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.06.2020
Umístění: Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 12, na levé boční stěně u vstupu na poštu
Nápis:
1939 1945
V LETECH NÁRODNÍHO POKOŘENÍ
ZA SVOBODU BOJOVALI
V ŽALÁŘI PADLI
TITO NAŠI:
GAJDA ANTONÍN
SEDLÁŘ TOMÁŠ
SVOBODA JOSEF

JEJICH PAMÁTKA
NECHŤ ZAŽEHUJE NAŠE SRDCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-874
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.06.2020
Umístění: Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, ve vestibulu městského úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU

MAJORU IN MEM. VLADISLAVU PERUTKOVI
NAROZENÉMU 31.3.1911
PO ŠESTI LETECH BOJŮ NA VŠECH FRONTÁCH
ČSL. ZAHRANIČNÍCH ARMÁD II. SVĚTOVÉ VÁLKY
PADL HRDINNĚ NA PRAHU JIŽ OSVOBOZENÉ VLASTI
6.5.1945 VE VRANČANSKÉ DOLINĚ.

GEN. IN MEM. VLADIMÍRU ŠTĚRBOVI
NAR. 16.11.1897
ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY DŮSTOJNÍK ČS. LEGIÍ V RUSKU
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE ÚČASTNÍK DOMÁCÍHO ODBOJE
VE FUKCI VELITELE ILEGÁLNÍ ORGANIZACE „OBRANA NÁRODA“
PRO JIHOVÝCHODNÍ MORAVU
UMUČEN GESTAPEM 27.3.1940 V BRNĚ NA ŠPILBERKU

GEN. JUST. JUDR. JANU VANČUROVI
NAR. 2.6.1895
BYL AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
BOJOVAL NA FRONTÁCH V ASII, V AFRICE A V EVROPĚ.
ZEMŘEL NA NÁSLEDKY VÁLEČNÝCH ÚTRAP 5.5.1959

VĚNOVÁNO MĚSTEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1993

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-53883
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká