Měřín

Za Hřbitovem

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Měřín, Za Hřbitovem, hřbitov, vchod z křižovatky ulic Za Hřbitovem a Nová, po pravé straně vedle vchodu
Nápis:
MĚŘÍN SVÝM PADLÝM
VE VÁLCE 1914 - 1918

FRANT. AUGUSTIN
JAN AUGUSTIN
KAREL AUGUSTIN
FRANT. BARÁK
FRANT. BARTÁK
JAN BARTÁK
LAMBERT BERGER
VÁCLAV BOHÁČEK
FRANT. DOLEŽAL
JAN DVOŘÁK
FRANT. FIALA
ANT. FOLTÝN
FRANT. HÁJEK
EDUARD HAJNÝ
JAN HALÁSEK
ALOIS HAMÁČEK
EMAN. HRON
KAREL JUREK
LUDVÍK KAMPF
FERDINAND KAŠPAR
JAN KOLOUCH
MAX KOSOUR
JULIUS KOTRBA
RUDOLF KOŽENÝ
FRANT. KREJČÍ
VINCENC KREJČÍ
JAN KVĚT
FRANT. KREMLÁČEK
JOSEF KŘIBALA
ED. MATĚJÍČEK
FRANT. MLYNÁŘ
JOSEF MORAVA
JAROSLAV MUSIL
FRANT. OLIVA
AL. PEROUTKA
FRANT. PEROUTKA
LUDVÍK PEROUTKA
KAREL POLÁK
ANT. SALAŠ
KAREL SALAŠ
RUDOLF SALAŠ
ANT. SEIFR
JAN SLÁMA
EDUARD SMEJKAL
FRANT. SMEJKAL
KAREL STŘECHA
KAREL STŘECHA
ANT. ŠPIC
ANT. TELÁTKO
FRANT. TESAŘ
ANT. URBÁNEK
ANT. VESELÝ
FRANT. VLČEK
RUDOLF VRZÁČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6114-55415
Pomník přidal: František Mrvka