Čierny Balog

Závodie, nezařazeno

Památník SNP

Autor: OÚ Čierny Balog, 13.11.2015
Umístění: Čierny Balog
Nápis:
ZNEJ PIESEŇ
VĎAKY
SLÁVNÝCH ČINOV,
NA PAMÄŤ
VRY SA
NA SKALU,
POĎAKUJ
MATKÁM
CHRABRÝCH
SYNOV
OD MOSKVY
VOLGY
URALU

A. PLÁVKA
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/

Část textu z informační tabule:
ČIERNY BALOG v Slovenskom národnom povstaní
Slovenské národné povstanie - ako vyjadrenie postoja k vláde Slovenského štátu, prisluhujúcej fašistickému Nemecku, od jeho vypuknutia 29. augusta 1944 sprevádzalo spontánne bojové nadšenie. Po vyhlásení mobilizácie 5. septembra 1944 len v Čiernom Balogu narukovalo do povstaleckej armády 600 mužov a k partizánom sa pridalo 30. K Breznu sa dobyvateľ blížil od Tisovca a červenej Skaly, povstalci z mesta sa po 20. októbri presunuli do lesov medzi Čiernym Balogom a Hriňovou. Obrancovia obce spolu s obyvatel'mi budujú železobetónové delostrelecké a gulometné obranné pevnosti (dve z nich tu môžete vidiet), avšak pre lýchly postup Nemcov neboli využité. Popoludní 25. októbra Nemci obsadili Brezno a druhý deň postupujú do Č. Balogu cez Hronec. Tento útok priniesol prvé obete SNP v Čiernom Balogu - rušňovodiča úzkokolajnej mašinky s kuričom a partizána, ktorého viezli do Hronca. Tanková divízia prešla osadou Krám až na Dobroč, kde narazili na odpor povstaleckých vojakov a partizánov. Večer 27. októbra bolo vyhlásené, že nemecké jednotky dobyli Banskú Bystricu a povstanie bolo považované za zlikvidované. V horách okolo Polany sa v tomto období údajne sústredilo, hľadalo úkryt okolo 6 000 partizánov, vojakov a rasovo prenasledovaných. Nemeckí okupanti obsadili toto územie a podnikali trestné výpravy do dolín. Zajatcov sústredovali v miestnej škole a v sklade obchodu na Kráme. Baločania s podporou pána farára Jozefa Poláčka a vládneho komisára im spočiatku nosili jedlo a neskôr ich zachraňovali tak, že v košoch s jedlom nosili civilné šaty a ženy zajatcov zo školy odvádzali ako svojich partnerov. Miestny notár im vystavoval falošné doklady. Takto a inými fíglami zachránili najmenej 250 mužov.
Najväčšie obete priniesli nemecké výpady 7. a 14. novembra, kedy upálili asi 60 osôb rómskeho pôvodu. Po 16. novembri jednotky SS opustili región. Občania sa hned rozišli do lesov pochovat zastrelených a pozbierat ranených. Na pamiatku týchto represií zostali v horách 2 cintoríny. Výpady nacistov skončili až úplným oslobodením vrchárskych obcí a Čierneho Balogu sovietskou a rumunskou armádou 29. januára 1945. Vyvrcholenie bojov za oslobodenie od nacizmu, tyranie a zloby začalo v nedelu 28. januára 1945. Horami od obce Klenovec cez dolinu Páleničné ustupoval k osade Oobroč 700-členný nemecký prápor Wehrmachtu. Vedeli, že smerujú k známej partizánskej obci. Hrozila pomsta a vypálenie. Občania Čierneho Balogu preto nečakali na pomoc z vonku, ale sa rozhodli bránit obec vlastnými silami. Spočíatku okolo 40 domácich najmä povstaleckých vojakov, ktorých viedol v bojoch na východnom fronte ostrielaný por. Anton Kupec - Múranica z osady Medved'ov, s podporou asi 15 členov partizánskeho oddielu Nikolaja Radula, sa vo velkej zime a snehu, nedaleko prvých dreveníc osady Dobroč, postavilo proti presile s odhodlaním aj život položit za záchranu svojich rodín, domovov, dediny. Po nočných zvestiach, že prvý útok Nemcov bol odrazený a útočník mal velké straty, v obci prepuklo nadšenie. Obec, ktorá bola v pohotovosti, sa mobilizovala a razom premenila na vojenský tábor. Všetko živé jednotne povstalo na pomoc a obranu. Nemeckí vojaci neustále útočili a snažili sa dostat do 8 km dlhej dediny na Mznych miestach. Všade však boli odrazení. V polovici nasledujúceho dňa vstúpila do obce Červená armada, s pomocou ktorej domáci zavŕšili vítazstvo. Večer 29. januára 1945 bol Čierny Balog definitívne oslobodený. Deň oslobodenia si obec každoročne pripomina Zimným lyžiarsko-turistickým Pochodom vďaky po stopách osloboditelov. Podobne sa turistický oddiel v obci snaží pripomínat si pamätné miesta, pamätníky a hrdinské činy počas SNP. Tradične koncom augusta organizujú turistický Pochod po stopách SNP. Obidva pochody sa tešia velkému záujmu. Viac informácií v publikácii - Milan Kováčik - Čierny Balog v SNP - Vydal autor roku 2014.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník partyzána

Autor: OÚ Čierny Balog, 05.10.2016
Umístění: Čierny Balog
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník byl odhalen před kulturním domem v r. 1951 a je národní kulturní památkou.
Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Jozef Schön

Autor: OÚ Čierny Balog, 31.01.2016
Umístění: Čierny Balog, v dolině Páleničné
Nápis:
NA TOMTO MIESTE OBČANIA
ČIERNEHO BALOGU A PARTIZÁNI
HRDINSKY BRÁNILI OBEC PROTI
PRESILE FAŠISTICKÝCH JEDNOTIEK
DŇA 28.I.1945 PŘI TOMTO BOJI BOL
SMRTELNE ZRANENÝ NÁŠ
OBČAN JOZEF SCHÖN.
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/
Druhá fotografie pochází z Pochodu vďaky 29.1.2017


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Ján Kováčik a sovětský partyzán

Autor: OÚ Čierny Balog, 13.09.2013
Umístění: Čierny Balog, v dolině Šaling
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
V HRDINSKOM BOJI ZA
SLOBODU PADOL NEZNÁMY
SOVIETSKY PARTIZÁN
A NÁŠ OBČAN
JÁN KOVÁČIK
ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Július Kováčik

Autor: OÚ Čierny Balog, 26.04.2006
Umístění: Čierny Balog, v zahrádce u pohostinství v osadě Dobroč
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
V HRDINSKOM BOJI ZA
SLOBODU PADOL
V R. 1944
JÚLIUS KOVÁČIK NAR. 1913
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Ján Klein a Július Kovalčík

Autor: OÚ Čierny Balog, 05.12.2013
Umístění: Čierny Balog, v dolině Brotovo
Nápis:
JÁN KLEIN
NAR. 17.12.1925
ZAS. 14.11.1944
JULIUS KOVALČÍK NAR. 1.12.1925
ZAS. 14.11.1944
NA TOMTO MIESTE TRÝZNILI A ZAS-
TRELILI FAŠISTI UVEDENÝCH PARTI-
NOV Z ČIERNEHO BALOGU, KTORÍ
POLOŽILI SVOJE MLADÉ ŽIVOTY
ZA NAŠU SLOBODU.
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: OÚ Čierny Balog, 17.05.2006
Umístění: Čierny Balog, nad osadou Vydrovo
Nápis:
NA TOMTO MIESTE DŇA
14.11.1944 NEMECKÍ FAŠISTI
BEŠTIÁLNE ZAVRAŽDILI
OBČANOV CIGÁNSKEHO
PÔVODU
ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: OÚ Čierny Balog, 26.04.2006
Umístění: Čierny Balog, nad osadou Jergov
Nápis:
OBČANIA
ČIERNEHO BALOGU
VENUJÚ PAMIATKE UPÁLENÝCH
RÔMSKYCH OBČANOV
14. NOVEMBRA 1944.

15. JÚL 1999
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Ján Maňúr

Autor: OÚ Čierny Balog, 22.03.2006
Umístění: Čierny Balog, před Sitárkou v zahradě domu
Nápis:
TU PADOL 30.1.1945
V HRDINNOM BOJI PROTI
PRESILE NEMCOV
JÁN MAŇÚR NAR. 1.XII.1910
ČESŤ JEHO PAMIATKE.
Poznámka:

Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Ondrej Slivka

Autor: OÚ Čierny Balog, 10.11.2015
Umístění: Čierny Balog, Starý krám
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
V HRDINSKOM BOJI ZA
SLOBODU PADOL 29.1.1945
PARTIZÁN ONDREJ SLIVKA,
NAR. 1913
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Poznámka:

Text přepsán z informační tabule.
Fotografie z obecního archivu a další informace laskavě poskytl OÚ Čierny Balog, dík patří starostovi p. ing. F. Budovcovi a přednostovi Mgr. R. Hlaváčikovi. Foto pořídili Mgr. Róbert Hlaváček a Ing. Milan Kováčik.
Další zajímavé informace zde: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/393539-odvaha-ciernobalocanov-porazila-nacistov/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl