Slavkov pod Hostýnem

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Tomáš Sehnalík, 17.05.2016
Umístění: Slavkov pod Hostýnem, náměstí
Nápis:
SVÝM MILÝM ČLENŮM
A SPOLUOBČANŮM
OBĚTEM SVĚT. VÁLKY
V TRVALOU PAMĚT
POSTAVIL
ČTENÁŘSKÝ SPOLEK
HOSTÝN.
L.P. 1921.

ANT. DURMAN
zemř. v pol. nem.
1916 ve stáří 20 let

AL. JANEČKA
Č. 42. nezvěst.
od roku 1914

BRATŘI FRANTIŠEK, ANTONÍN, JAN
KRAJCAROVI č. 13.
zemř. 1915 v Uhrách
v nem.ve stáří 25. let.

padl na Rusk. boj.
1915 ve stáří 28. let

nezvěstný
od roku 1914

MET. JANEČKA
č. 35 zemř. v ital. zajetí
1917 ve stáří 28. let.

AL. KRAJCAR
č. 24 zemř. v pol. nem.
1915. ve stáří 26. let.

FR. KRAJCAR
č. 65. zemř. na rusk. boj.
1914. ve stáří 33. let.

JAN KRAJCAR
č. 29 nezvěstný
od roku 1915

MET. KRAJCAR
č. 58. zemř. na rusk. boj.
1915. ve stáří 37. let.

JOS. MACUREK
zemř. v pol.nemoc.
1916.ve stáří 34. let.

NA VĚČNOU PAMĚT
ADOLFA KOTASE
UMUČEN. V KONC. TÁBOŘE V OSVĚNTIMĚ.
8.7.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7201-1420
Pomník přidal: Tomáš Sehnalík