Dolná Lehota

Pamätník 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 20.08.2016
Umístění: Dolná Lehota, Dolná Lehota, lúka Črmné 4,5 km severne od obce, 75 m vľavo od cesty smerom na Krpáčovo
Nápis:
VĎAKA BOJOVNÍKOM II. PARADESANTNEJ
BRIGÁDY ZA POMOC V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ, ZA HRDINSTVÁ
A OBETE, ZA ŠŤASTNÚ PRÍTOMNOSŤ!
Poznámka:

Pamätník bol postavený ako symbol obetiam bojov na Krpáčove pri prepade štábu 2. čs. paradesantnej brigády 30. novembra 1944, pri ktorom padlo 16 príslušníkov Parabrigády a päť partizánov. V podobe troch ukladajúcich sa padákov symbolizuje prílet 2. čs. paradesantnej brigády zo Sovietskeho zväzu na povstalecké územie.
(Pamätník ešte nie je komplet zrekonštruovaný, ale podstatná časť je zachytená.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD, 11.08.2017
Umístění: Dolná Lehota, autobusová zastávka Krpáčovo Hydrostav, pri hostinci Kukučka
Nápis:
NA PAMIATKU OBETIAM

30.11.1944 BOLA PREPADNUTÁ
PARTIZÁNSKA NEMOCNICA FAŠISTAMI,
KDE ZAHYNULO 22 VOJAKOV A PARTI-
ZÁNOV. PRI PRÍLEŽITOSTI 72. VÝROČIA
OD UDALOSTI SPOMÍNAJÚ OBČANIA
D. LEHOTY S ÚČASŤOU SZPB, ZO JDS, OÚ

ČESŤ ICH PAMIATKE
D. LEHOTA 2016
Poznámka:

Ráno 30. novembra 1944 Nemci prepadli baraky antimónových baní na Krpáčove - Lom. Od 12. novembra 1944 bol v nich ubytovaný štáb 2. československej paradesantnej brigády a príslušníci ďalšej jednotky brigády. V barakoch mala sídlo aj partizánska nemocnica. Pomník je postavený asi 100 metrov od miesta, kde boli 1. decembra 1944 pochovaní všetci zastrelení vojaci a partizáni. V roku 1948 boli exhumovaní a pochovaní do spoločného hrobu na cintoríne v Dolnej Lehote. Totožnosť bola zistená pri 16 obetiach. Bližšie informácie o histórii 2. čs. paradesantnej brigády a o prepade 30. novembra 1944 sú v malej Pamätnej izbe zriadenej v hostinci Kukučka.

Mená identifikovaných vojakov a partizánov z kroniky obce Dolná Lehota:

BODNÁR Pavol
ŠÍMA Pavel
ROSENBERGER Jozef
HORN Václav
FEDÁK Ján
MAJZEL Florián
SPIŠIAK Vincent
SEKERÁK Michal
BEREZÍN Michal
KUCHÁRIK Rudolf
ZÁHORODNÝ Fedor
SHEJA M. F.
BLAHUT Michal
PEKAROVIČ Ján
ŠELEVÉR Ondrej
Pri šestnástom identifikovanom bolo len číslo matričného lístku. ŠELEVÉR Ondrej bol zastrelený na inom mieste v obci Dolná Lehota, ale je zaradený do obetí prepadu. Mená obetí sú aj na pamätníku v strede obce Dolná Lehota.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD

Pamätná tabuľa partizánskej nemocnice

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD, 11.08.2017
Umístění: Dolná Lehota, autobusová zastávka Krpáčovo Hydrostav, na hostinci Kukučka
Nápis:
V OKOLITÝCH LESOCH
V OBDOBÍ SNP PÔSOBILA
BRIGÁDA MAJORA SURKOVA.
V TEJTO BUDOVE BOLA
PARTIZÁNSKA NEMOCNICA
Poznámka:

V hostinci Kukučka je zriadená Pamätná izba venovaná krátkej histórii 2. československej paradesantnej brigády, prepadu jej štábu na Krpáčove - Lom 30. novembra 1944 a oslobodeniu obce Dolná Lehota.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD

Hrob Obetí 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD, 23.07.2016
Umístění: Dolná Lehota, cintorín, v zadnej časti vpravo vedľa centrálneho chodníka
Nápis:
PAMIATKA
PADLÝM HRDINOM
V II. SVETOVEJ VOJNE
V R. 1944 - 1945
Poznámka:

Spoločný hrob obetí prepadu 2. československej paradesantnej brigády Nemcami na Krpáčove - Lom 30. novembra 1944. Pochovaní boli po exhumácii z Krpáčova v roku 1948. Mená sú na pamätníku v strede obce a v Pamätnej izbe v hostinci Kukučka na Krpáčove.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD