>> Itálie >> Prosecco

Prosecco

Hrob František Žlutický

Autor: vets.cz, 01.01.1111
Umístění: Prosecco, region Friuli Venezia Giulia, okolí města Terstu, vojenský hřbitov
Nápis:
žádný
Poznámka:

Počátkem letošního roku obdržel ZÚ Řím žádost o nalezení hrobu rakousko–uherského vojáka české národnosti – vojín František Žlutický (Infanterist Franz Zluticky), narozen 9.6.1891, rakousko-uherský pěší pluk číslo 102 (Infanterie Regiment Nr. 102), rota číslo 11 (11. Kompagnie). Vojín Žlutický zemřel dne 8. června 1917 v rakousko-uherské polní nemocnici číslo 1004, kde se léčil po zranění granátem do kolene, které utrpěl během předchozích bojů. Byl pohřben dne 8. června 1917 na rakousko-uherském hřbitově v Opčině (hrob číslo 428). Rakouský pěší pluk číslo 102 formálně vznikl v roce 1883, sídlem doplňovacího velitelství byl Benešov, příslušníky tohoto pluku byli převážně čeští vojáci z okresů Benešov, Příbram, Sedlčany a Milevsko. Tomu odpovídá i trvalé bydliště vojína Žlutického – okolí města Příbram. Na italské frontě bojovali příslušníci 102. pěšího pluku od počátku roku 1916, zúčastnili se především bitev na sočské frontě (Isonzo) a po jejím prolomení dne 24. října 1917 se zapojili do následné rakousko-uherské ofenzívy a do pronásledování poražených italských jednotek. Až do srpna 1918 se vojáci tohoto pluku zúčastnili bojů na řece Piavě, odkud byli v závěru války odveleni do Srbska.

Žádost o nalezení výše uvedeného hrobu zaslal ZÚ Řím prasynovec padlého, který již dříve komunikoval s Rakouským Černým křížem a díky tomu měl k dispozici značné množství údajů, které připojil ke své žádosti. V příloze zasíláme osobní údaje vojína Žlutického ze zdrojů rakouského vojenského archivu ve Vídni. ZÚ Řím se následně pokoušel získat informace k současné poloze hrobu komunikací s radnicí v Terstu, s místní organizací alpinů i s Rakouským Černým křížem. Bývalý vojenský hřbitov v Opčině (dnes italsky Opicina – městská část Terstu) byl zrušen v roce 1954 a ostatky vojáků byly převezeny na tři různé vojenské hřbitovy v okolí – Aurisinia, Prosecco a Terst – Santa Anna. Při exhumaci a následném převozu z Opčiny byla ztracena identita ostatků vojína Žlutického, který byl následně znovu pohřben jako neznámý voják. ZÚ Řím se pokoušel zjistit, na který ze tří hřbitovů byly ostatky přeneseny, po zdlouhavé a opakované komunikaci se podařilo od Rakouského Černého kříže získat informaci, že vojín Žlutický je v současné době pravděpodobně pohřben jako neznámý voják na rakousko-uherském vojenském hřbitově v Prosecco, sektor B – pravá část vojenského pohřebiště. Výsledek pátrání byl následně sdělen rodině tohoto vojáka. Na hřbitově v Prosecco jsou dle dostupných údajů pohřbeny ostatky 5 050 rakousko-uherských vojáků různých národností, především padlých během bojů na sočské frontě a ve slovinském Krasu. Hledání hrobu vojína Žlutického ukazuje, jak je v řadě případů obtížné až nemožné najít ostatky českých vojáků, jejichž původní hroby byly řádně označeny a registrovány. Problémem je především nedostatečná evidence identity padlých během italského rušení původních hrobů, ke které nejčastěji došlo v období mezi oběma světovými válkami a následný převoz ostatků z původního pohřebiště na různé vojenské hřbitovy, takže často není možné určit ani přibližné místo finálního uložení v ossáriu nebo ve společném hrobě.
(zdroj: Velvyslanectví České republiky Řím, PhDr. Ing. Jozef Špánik)
V databázích VÚA, CEVH ani jinde na webu nenalezen. Uveden na pomníku v obci Komárov: CZE2108-2905; http://www.vets.cz/vpm/24541-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Ing. František Jedlička