>> Itálie >> Calci

Calci

Via Calcesana

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Anna Bertoncini, 23.09.2015
Umístění: Calci, Via Calcesana, Cimitero Comunale, společný hrob
Nápis:
QUI RIPOSANO I RESTI
MORTALI DEI CADUTI DI
NAZIONALITA´AUSTRO
UNGARICA DELLA GUERRA
1915 - 1918
Poznámka:

Společný hrob zajatců Rakousko-uherské armády.
Z dopisu Velvyslanectví České republiky Řím z 12.3.2015:
Jsou zde pohřbeni rakousko-uherští vojáci, kteří zemřeli v záložní vojenské nemocnici, která fungovala po dobu 1. světové války v klášteře řádu kartuziánů (Certosa di Calci) v městečku Calci, ležícím v regionu Toskánsko, 20 km od města Lucca a 10 km od města Pisa. Klášter byl založen v 15. století, v 19. století se stal vlastnictvím italského státu, za 1. světové války zde byla umístěna zmíněná vojenská nemocnice. Po definitivním odchodu příslušníků řádu z tohoto objektu počátkem 70. let 20. století se klášter dostal do správy University v Pise. V současné době se zde nachází přírodovědné muzeum, zbytek areálu je využíván pro jiné účely. Celá budova je památkově chráněným objektem.
Skupina studentů historie Univerzity v Pise nedávno zpracovala pod vedením svých pedagogů seznamy italských a rakousko-uherských vojáků, kteří za 1. světové války zemřeli ve zmíněné vojenské nemocnici. Seznamy byly rozděleny i podle národnosti zemřelých, lze tedy přesně doložit osobní data a příčinu úmrtí nejméně 18 českých vojáků, zemřelých v italském zajetí v letech 1917-1919 (jména byla občas mírně zkomolena). Tito vojáci byli autorem seznamu označeni jako „Čechoslováci - Cecoslovacchi“ – jedná se však evidentně o Čechy. 19. voják – poslední v seznamu byl zřejmě označen za Čecha (Čechoslováka) omylem, dle označení jednotky se zřejmě jedná o Bosňana. Ze zmíněných 18 českých vojáků jich 17 zemřelo následkem různých onemocnění, jeden zemřel následkem střelných zranění. Ostatky zemřelých rakousko-uherských zajatců jsou v současné době uloženy ve společném hrobě na městském hřbitově (Cimitero Civico) v Calci. Univerzita v Pise si klade za cíl, aby se vojenský hrob v Calci stal místem konání pietních akcí, konaných pokud možno i za účasti potomků zde pohřbených vojáků.

Seznam obětí ze zemí koruny české (opis z originálu/naše zjištění – nejsou vždy shodná s databází CEVH MO ČR):
Malenicky Jan, Di Jan, 40, +29.10.1917, Dub (Dhrandy?), Czeco, Soldato, Nefrite interstiziale cronica
Malenický Jan, vojín, střelecký pluk 29, nar. 1877, Dub (Ratibořské Hory), pohřben 30.9.1917 (uveden http://www.vets.cz/vpm/83-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#83-pomnik-obetem-1-svetove-valky )
Slrnad Frantisech, Di Franz, 30, +10.11.1917, Bernardice (Boemia), Czeca, Soldato nel 60 reg. Lanstur., Bronchite cronica e cardiopatia
Strnad František těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Jager Josef, Di Ian, 20, +19.11.1917, Stezeny, Czeco, Soldato nel 90 Baon Zappat., Malaria acuta
Jager/Jäger/Jagr Josef těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován a to ani v databázi legionářů, jak je uvedeno na pomníku v obci Stěžery
Kriz Vaclav, Di Vojtech, 20, +25.11.1917, Blizanov, Czeco, Soldato 11° R.F, Malaria Konica
Kříž Václav těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Tichy Karel, Di Karel, 28, +4.1.1918, Vehonice, Czeco, Soldato 11° Regg. Fant., Malaria
Tichý Karel těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Spiroch Bartolomy, Di Jan, 32, +7.1.1918, Hracholusky, Czeco, Soldato 91° Regg. Fant., Nefrite
Spiroch Bartoloměj, vojín, pěší pluk 91, nar. 1885, Hracholusky, Prachatice-Čechy, +7.1.1918, Certosa, Itálie, pohřben 9.1.1918 Certosa (v databázi VPM není)
Strelecek Gustav, Di Gustav, 22, +21.1.1918, Stachy, Czeca, Soldato nell’11° Regg. Fant., Sintomi multipli del collo
Střeleček Gustav, vojín, pěší pluk 11, nar. 1895, Stachy, Sušice-Čechy, +21.1.1918, Certosa in Calci, Itálie, pohřben 22.1.1918 tamtéž; italský legionář (uveden http://www.vets.cz/vpm/6437-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky-a-komunismu/#6437-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky-a-komunismu )
Rechlik Franz, Di Franz e della Antonia, 24, +29.1.1918, Nenovice, Czeco, Soldato 8° Regg. Fant., Enterocolite
Rechlík František těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován; Nenovice však nejsou Nesovice, ale asi Brněnské Ivanovice (uveden http://www.vets.cz/vpm/14203-kaple-obetem-1-a-2-svetove-valky/#14203-kaple-obetem-1-a-2-svetove-valky )
Srba Johann, Di Josef e Anna, 43, +20.2.1918, Polanka?, Czeco, Soldato nel 42 Lastun, Setticemia
Srba Jan, vojín, dom. pěší pluk 42, nar. 1872, Polanka, Vsetín, Morava, +20.2.1918 ve vojenské nemocnici v Calci v Itálii, pohřben tamtéž, datum neuveden (uveden http://www.vets.cz/vpm/13542-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#13542-pomnik-obetem-1-svetove-valky )
Hakl Franz, Di Josef, 37, +26.2.1918, Tikov, Czeco Slovacco, Soldato nel 18° Regg. Fant., Mlaria cronica e grave deperimento organico
Hakl Franz těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Uhler Vaclav, Di Franz, 35, +14.3.1918, Volbepa, Czeco slovacca, Soldato 28° Fant., Ferita d’arma da fuoco alla coscia sinistra
Uhler Václav těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Navesnik Olduich, Di Franz, 34, +21.3.1918, Zun, Czeco Slovacco, Soldato 11° Ldst R., Enterite cronica tubercolare
Návesník Oldřich těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Norek Iosef, Di Iosef e della Anna, 39, +28.6.1918, Ianhovv, Czeco Slovacco, Soldato nel 21°Regg. Fant., Malaria
Norek Josef, vojín, pěší pluk 21, nar. 1879, Jankov, okres Humpolec, Čechy, +28.6.1918, Certesa, Itálie, pohřben 29.6.1918, vojenský hřbitov (v databázi VPM není)
Paul Hermann, Di Hermann e dell Matilde, 23, +15.9.1918, Warnsdorf, Tedesco austriaco, Appuntato nel 31° M. T.?, Malaria e bronco polmonite
Paul Hermann, nar. ve Varnsdorfu, desátník, by měl patřit teritoriem k Čechám, dle těchto životních dat nebyl v žádné databázi nalezen
Feifar Iosef, Di Iosef e della Maria, 24.9.1894, +24.9.1918, Bela, Czeco, Soldato nel 13° Dragon?, Influenza epidemica
Fejfar Josef těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
Kubasel Karl, Di Maurizio e della Matilde, 1888, +1.10.1918, Brunn (Moravia), Tedesco, Tenente del Genio Marina, Catarro bronchiale e influenza epidemica
Kubasel? Karel, nar. v brně, námořní poručík, by měl patřit teritoriem k Českým zemím, dle těchto životních dat nebyl v žádné databázi nalezen
Vecelka Alois, Di Alois e della Anna, 20.9.1882, +4.10.1918, Papavice (Moravia), Czeco, Soldato nel 3° Fant., Malaria, anemia e postumi catarro intestinale cronico
Večerka Alois, vojín, pěší pluk 3, nar. 1882, příslušný Popovice, Kroměříž-Morava, +4.10.1918 v zál. nem. v Calci, Itálie, pohřben v Calci (uveden http://www.vets.cz/vpm/12467-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/#12467-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky )
Ploshar Ivaclav, Di Ian e della Filomena, 12.9.1895, +16.10.1918, Strahonice, Czeco Slovacco, Soldato nel nel 28° M.M., Insufficienza mitralica e sincope cardiaca
Ployhar Václav, vojín, pěší pluk 11, nar. 1895 Strakonice, Čechy, příslušný Hradešice, +16.10.1918 v Calci, Itálie, pohřben 17.10.1918 na hřbitově tamtéž (v databázi VPM není)
Spitz Karl, Di Leopold e Luise, 17.2.1873, +4.1.1919, Mysloborice, Tedesco austriaco, Sergente nel 49° M.T., Sincope cardiaca
Spitz Karel, účetní poddůstojník I. třídy, pěší pluk 409, nar. 14.2.1875 Myslibořice, Moravský Krumlov, příslušný Písečná, Dačice, Morava, +9.1.1919 v nemocnici v Calci, Pisa, Itálie (v databázi VPM není)
Benesovshi Johann, Di Franz, 33, +23.3.1919, Pilsen, Czeca, Soldato nel 2° fanteria, Deperimento organico
Benešovský Johann/Jan těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován
(zdroj – kartotéka padlých VHÚ Praha)

Dle portálu CEVH MO ČR:
Jan Benešovský pěšák 1885 Plzeň 23.3.1919
Josef Feifar vojín 24.9.1894 Bělá p. Bezdězem 24.9.1918
Franz Hakl pěšák 1881 Tikov, Šár. Lhota 26.2.1918
Josef Jager 1897 Stěžery, H. Králové 19.11.1917
Václav Kříž pěšák 1897 Bližanovy, Plánice 25.11.1917
Jan Malenický 1877 Dub 29.19.1917
Josef Norek pěšák 1879 Jankovice, Přelouč 28.6.1918
Návesník Oldřich pěšák 1884 21.3.1918
Václav Ploshar 12.9.1895 Strakonice 4.10.1918
Franz Rechlik pěšák 1893 Nesovice, Bučovice 29.1.1918
Bartoloměj Spiroch pěšák 1885 Hracholusky 7.1.1918
Johann Srba 1875 Polanka 20.2.1918
František Strnad pěšák 1887 Bernardice 10.11.1917
Gustav Střeleček pěšák 1895 Stachy 21.1.1918
Karel Tichý pěšák 1889 4.1.1918
Václav Uhler pěšák 1883 14.3.1918
Alois Vocelka pěšák 20.9.1882 Popovice, Rataje 4.10.1918


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA-41448
Pomník přidal: Anna Bertoncini
Příprava dat: Ing. František Jedlička