Rynárec

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.12.2010
Umístění: Rynárec, za kostelem, u silnice na Čelistnou
Nápis:
(nápis střed)
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-18
BEČKA J.
BEČKA V.
BENDA F.
BROŽ J.
ČAKOVSKÝ M.
ČERVENÝ V.
MUDR JEŽEK B.
KAMENÍK V.
KOPECKÝ V.
KUČERA V.
KUŽEL M.
MACH D.
ŘÍHA F.
TŘÍSKA V.
ZABLOUDIL J.

(nápis vlevo)
NA VĚČNOU PAMĚŤ
UMUČENÝCH ZA OKUPACE
1939-1945
ŠTERCL BEDŘ

(nápis vpravo)
SLAVNÝM VÍTĚZŮM
1945
ZNOVU-OSVOBOZENÝ ČSL. LID
Poznámka:

Čakovský Matěj, nar. 4.2.1895 Rynárec okr. Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.8.1917, Kuk. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Avezzano, zařazen 29.11.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Po vzniku samostatného státu se zúčastnil bojů na Slovensku, zajat maďarskou armádou, zemřel na zranění v nemocnici v Budapešti, na kartě uveden jako nezvěstný od data zajetí 29.1.1919.
Kopecký Václav, nar. 1884 Rynárec, okr.Pelhřimov. Zemřel 20.7.1916 u Pamardo, Rusko.
Kučera Vojtěch, nar. 1886 Rynárec, okres Pelhřimov. Zemřel v prosinci 1914, severní fronta (ruské bojiště), Przemyśl, Halič, jako příslušník pěší pluk 75.
Říha František, nar. 1896 Rynárec, okres Pelhřimov. Datum úmrtí 15.3.1916, Zborov, Halič, Náhradní prapor pěšího pluku 75.
Zabloudil Josef, nar. 23.3.1885 Rynárec, okres Pelhřimov. Zemřel 22.11.1914, jižní fronta (srbské bojiště), Konatice, Srbsko, pěší pluk 75.
(zdroj: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08750
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník František Benda

Autor: Ing. František Jedlička, 26.04.2014
Umístění: Rynárec, jižně obce, mezi stromy
Nápis:
Věnováno vděčné památce
FRANTIŠKA
BENDY,
zál. p. pl. č. 75, který 3./10.1914
čestnou smrtí vykrvácel na
Srbském bojišti ve věku 29 r.
Budiž Ti cizí země lehká, drahý
muži a otče. Očekávej slavného
zmrtvýchvstání!
Na shledanou ve vlasti nebeské
kde není loučení ani smutku.
Poznámka:

Benda František, nar. 1885, Rynárec, okres Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku. Padl 3.10.1914, Grk, Slavonie (Višnjićevo), jižní fronta (srbské bojiště), pohřben Grk.
(zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55027
Souřadnice: N49°23'2'' E15°13'57''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Matěj Kůžel

Autor: Ing. František Jedlička, 26.04.2014
Umístění: Rynárec, jižně obce, mezi stromy za hospodářskými objekty
Nápis:
V dálné cizině sladce dřímá
Matěj Kůžel
vojín c. k. pěš. pl. č. 29
zemřel po těžkém zranění
13.11.1915 v stáří 42 r.
Dřímej libě choti milý,
radost naše jediná,
na Tě bolně manželka Tvá
s dítkami vzpomíná.
A ta bolest neustane,
také dřív se nezcelí,
až nás zase jednou spojí,
věčná radost shledání.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55028
Souřadnice: N49°23'2'' E15°13'57''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník bratři Bečkové

Autor: Ing. František Jedlička, 26.04.2014
Umístění: Rynárec, u objektu bývalého JZD, naproti čp. 55, mezi stromy
Nápis:
chybí, pamětní desky odcizeny

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55026
Souřadnice: N49°23'16.4'' E15°13'48.1''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Láďa Pech

Autor: Ing. František Jedlička, 30.12.2011
Umístění: Rynárec, hřbitov, hrob č. 323
Nápis:
LÁĎA PECH
BÝV. PORUČÍK A ÚŘEDNÍK
OKRESNÍHO ÚŘADU
*29.8.1912 +15.8.1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55029
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.05.2011
Umístění: Rynárec, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VIKTORA
ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR
*15.12.1894
BYL ZAVRAŽDĚN NACISTY 6.5.1945

VLADIMÍR CRKAL
VNUK, LESNÍ ADJUNKT
*9.4.1921
BYL ZAVRAŽDĚN NACISTY 6.5.1945
Poznámka:

Jména Obětí jsou uvedena na VPM v obci Dobrá Voda
Dne 6.5.1945 - výňatek z kroniky obce Dobrá Voda:
V neděli dopoledne sešlo se v hostinci několik mužů k poradě a usneseno se svolat na odpoledne schůzi všeho občanstva a seznámit je se situací. Mezi dopoledním jednáním byly na silnici mezi Dobrou Vodou a Zajíčkovem poraženy přes silnici stromy, aby byla Němcům zatarasena cesta na Horní Cerekev a Dobrou Vodu na silnici v lese Čihálce. Odpolední shromáždění se usneslo na některých podrobnostech pro případ obrany a ochrany, ale ukázalo se, že je málo zbraní a záseky že dělat nelze. Přesto šlo několik mužů udělat záseky na silnici směrem k Houserovce. Posádka SSmanů přijela autem k překážkám v lese Čihálce a v domění, že to udělali z nejbližších stavení: Hána Jan č. 3 a Viktora Fr. č.4. Vytáhli Hánu do lesa a tam ho ubili. Viktoru a jeho nevlastního syna Vláďu Crkala poblíž Hány také ubili, že prý měli hlásit, kdo to udělal. Sebrali starostu obce Matějového a vrch.četn.stráže Rothbaura a uvěznili v Pelhřimově. (zdroj Databáze CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55030
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Pavel Růžička

Autor: Ing. František Jedlička, 31.10.2012
Umístění: Rynárec, hřbitov, u zdi, blízko márnice
Nápis:
Mjr. PAVEL RŮŽIČKA 1886-1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Alois a Václav Šmídovi

Autor: Ing. František Jedlička, 01.05.2015
Umístění: Rynárec, hřbitov
Nápis:
ŠTB. KAP. ALOIS ŠMÍD
*13.2.1912 +24.9.1951.

VOJÍN VÁCLAV ŠMÍD
*27.9.1936 +2.10.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Urna Ryzsard Bublewicz

Autor: Ing. František Jedlička, 02.06.2016
Umístění: Rynárec, hřbitov
Nápis:
Ryzsard Bublewicz
ur. 1.04.1926 r.
zm. 30.09.2011 r.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě Polské armády, pravděpodobně podporučík


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf František Zeman

Autor: Ing. František Jedlička, 11.04.2012
Umístění: Rynárec, hřbitov
Nápis:
Buď s Bohem drahá manželko a máti; Bůh Tě
povolal aby ukončil Tvůj žal nad ztrátou Tvého
milovaného syna Františka, který padl
za světové války, 29.8.1915, na ruském bojišti
ve věku 21 let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička