Suchohrdly

Pamětní deska Františka a Josef Hanzalovi

Autor: CEVH MO, archiv
Umístění: Suchohrdly, Kuchařovická 96
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI
A NÁSILNOU SMRTÍ Z RUKOU
NĚMECKÝCH OKUPANTŮ ZEMŘELI
HANZALOVÁ FRANTIŠKA
16.2.1880, ZEMŘELA 23.3.1939
HANZAL JOSEF
10.7.1906, ZASTŘELEN 8.5.1945
Poznámka:

Hanzalová Františka: byla bĕhem řádĕní zfanatizovaných Nĕmců 13.3.1939 v horečce vyvlečena z domu a zahnána do lesa. Zemřela o pár dnů pozdĕji na zápal plic.
Hanzal Josef: byl zabit bĕhem ústupu nĕmeckých tanků obcí, kdy jeden vystřelil na jeho dům.
(zdroj: Soužití Čechů a Nĕmců na Znojemsku, 1938 – 1945, část IV.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17509
Pomník přidal: Jiří Porteš
Doplnění informací: Arno Glaser