Veľká Lodina

Pomník Obetiam benderovcov

Autor: Kamil Pánik, 22.06.2013
Umístění: Veľká Lodina, pri Prokopovom mlyne na potoku Sopotnica
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTICKÝM
BENDEROVSKÝM BANDÁM
PADLI DŇA 4.5.1948
STRÁŽMAJSTRI ZNB
EMANUEL POLÁK
NAR. 22.8.1919
JOZEF PROŠEK
NAR. 20.6.1924
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás