Háje

Pomník Karel Přibáň

Autor: Martin Milichovský, 16.03.2014
Umístění: Háje, pravotočivá zatáčka silnice 183 na vjezdu od Vodokrt, vlevo, před čp. 23
Nápis:
K upomínce památky
světové války
drahého syna a bratra
Karla Přibáně,
který padl smrtí hrdinnou
na poli cti a slávy
v Srbsku, ve vsi Novoselo,
dne 16. srpna 1917,
v 30. roce svého věku,
věnují rodiče Jos. a Kateřina Přibáňovi
a bratr Josef
z Hájů čís. 1.
Budiž jemu
cizí země lehká!
Poznámka:

Karel Přibáň je uveden také na pomníku v sosedním Oseku http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/6821-osek/ .
Foto použito z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3210-05838
Souřadnice: N49°36'12.61'' E13°24'03.06''
Pomník přidal: Milan Lašťovka