Vrážné

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 27.06.2015
Umístění: Vrážné, střed obce naproti kapličce
Nápis:
KU CTI A PAMÁTCE
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
VĚNUJÍ OBČANÉ VRÁŽNA
VÁCL. KOUDELE
...PL. Č. 12 *1886,
VÁCL. ŠTEFL
DRAG. PL. Č. 10 *1882
JOS. HALEMA
...PL. Č. 38 *1889
JOS. ČANEK
PĚŠÍ. PL .Č. 86 *1883
JOS. KREJČÍ
...PL. Č. 38 *1868
JAN KARÁSEK
...PL. Č .68 *188?
Poznámka:

V databázi CEVH uvedeno ještě jméno VÁCLAV KOČKA.
Text ze snímku špatně čitelný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3206-33296
Pomník přidal: Milan Lašťovka