>> Itálie >> Mansué

Mansué

Pamětní deska Edmund Hudeček

Autor: Karel Kiesel, 23.05.2015
Umístění: Mansué, městský hřbitov
Nápis:
I.R. Uff. Le Pilota Capitano
C.K. Hejtman Polní Pilot
EDMUND HUDEČEK
Przemysl 28 luglio 1890 Mansué 12 giugno 1918
Il 12 giugno 1918 subí la morte in volo nel
fedele adempimrnto del proprio dovere.
Padl 12 června 1918 při věrném plnění
svých poviností.

Qui finisce l´odio del mondo
dormite in peace
voi valorosi eroi aviatori.

Zde končí nenávist tohoto světa
odpočívejte v pokoji stateční letci.

Mansué 15 guingno 2003
Mansué 15 června 2003
Poznámka:

Edmund Hudeček se narodil dne 28.července1890 v polském městě Přemyšlu, kde se v té době nacházela významná rakousko-uherská vojenská pevnost. Pocházel z rodiny hlásící se k české národnosti, jeho otec Karel Hudeček byl rakousko-uherským důstojníkem z povolání. Edmund Hudeček byl hlášen k trvalému pobytu v obci Obědkovice (15 km od Prostějova). V průběhu první světové války sloužil nejprve jako důstojník jezdectva, později se stal leteckým pozorovatelem a dne 17. května1918 získal pilotní osvědčení. Dne 12. června 1918 padl v průběhu bojového letu. Celkem získal až do své smrti 6 válečných vyznamenání. Jméno kapitána Hudečka je uvedeno na památníku padlých z 1. světové války v obci Bílovice nad Svitavou (3 km na sever od městské části Brno-Obřany), kde na sklonku života žila jeho matka. Na stejném památníku je mezi padlými uvedeno i jméno jeho otce Karla Hudečka. (zdroj: http://www.mzv.cz/rome/cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Karel Kiesel
Doplnění informací: Jiří Porteš