Hodonín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 09.05.2008
Umístění: Hodonín, vedle kapličky naproti OÚ
Nápis:
1914-1918
BEDNÁŘ JAROSLAV 20 roků, FINDEJS JOSEF 21 roků, HUMPOLÍČEK FRANT. 47 roků, KREJČÍ FRANT. 28 roků, KREJČÍ JOSEF 44 roků, LÍDÁK FRANT. 24 roků, MEKOUŠ METODĚJ 31 roků, PIVOŇKA AUGUSTIN 19 roků, PUČÁLKA FRANT. 19 roků, ŠTARHA ALOIS 25 roků, ŠTARHA JOSEF 33 roků, ŠTARHA JOSEF 29 roků, ŠTARHA JOSEF 22 roků, ŠTARHA KAREL 21 roků, ŠTOURAČ BOHUMIL 18 roků, ŠTOURAČ JULIUS 45 roků
NA VĚČNOU PAMÁTKU PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE JIMŽ NEDOPŘÁNO SPATŘITI SVOBODU SVÉHO NÁRODA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-41775
Souřadnice: N49°30'4.35'' E16°24'37.81''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 23.08.2014
Umístění: Hodonín, za obcí vpravo od silnice č.19 ve směru Hodonín – Rozseč nad Kunštátem
Nápis:
ANDRE KADA THAN SAS ANDRO BERŠA 1942-43
“CIGANSKO TABORIS“,JAK SAS ANDREPHANDLE ROMANE
FAMIL´IJI PAL CALO MORAVA.(1396 ROMANE MURŠA,
DŽUVL´ÍJA THE O ČAVE SAS TRDNE ANDRE:
207 DŽENE MULE ANDRE BOKH,LA PHARA BUT´ATAR,
MEL´ATAR THE NASVAL´IPNENDAR.PARUNDE LEN PRE
JEKH KOPA NADUR LE TABORISTAR.) OLEDŽENEN,SO NA MULE
TRADNE ANDRE OSVJET´IMA V ODOJ LEN LABARDE.AVKA AČHIL´A
GENOCIDA LE ROMENDAR PAL E MORAVA. LEPERDUNO D´IVES HIN
21.8.1943. BO ODA D´IVES TRANSPORTINDE HODOŇINATAR
749 DŽENEN PROMERIBEN ANDRE OSVJET´IMA.

NA TOMTO MÍSTĚ BYL V LETECH 1942 – 43
ZŘÍZEN TZV. CIKÁNSKÝ TÁBOR V NĚMŽ BYLY NÁSILNĚ
SHROMÁŽDĚNY A DRŽENY CELÉ RODINY ROMŮ Z MORAVY.
TÁBOREM PROŠLO CELKEM 1396 ROMSKÝCH MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ
Z NICHŽ 207 KRUTÉ PODMÍNKY INTERNACE NEPŘEŽILO.
VĚTŠINA OBĚTÍ BYLA POHŘBENA V HROMADNÝCH HROBECH
NEDALEKO TÁBORA. OSTATNÍ VĚZŇOVÉ BYLI V NĚKOLIKA
TRANSPORTECH DEPORTOVÁNI DO OSVĚTIMSKÝCH
VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ. TAK BYLA DOVRŠENA GENOCIDA
CELÉ SKUPINY MORAVSKÝCH ROMŮ. PAMÁTNÝM DNEM TÉTO
LOKALITY JE 21.8.1943 KDY BYL DO AUSCHWITZ II – BIRKENAU
ZAVLEČEN NEJVĚTŠÍ TRANSPORT – SE 749 VĚZNI.
Poznámka:

tzv. cikánský tábor II


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-53359
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Hrob vojáků Rumunské armády

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 23.08.2014
Umístění: Hodonín, nad obcí Hodonín, vpravo u silnice ve směru Hodonín – Chlébské
Nápis:
PAMÁTKA NA RUMUNSKOU
ARMÁDU V ROCE 1945.
Kdy při postupu zemřeli
dva vojáci a byli na
tomto místě pohřbeni.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-41773
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Hřbitov Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 23.08.2014
Umístění: Hodonín, za obcí vpravo od silnice č.19 ve směru Hodonín – Rozseč nad Kunštátem (100 m v lese za tzv. cikánským táborem II)
Nápis:
PAMÁTCE ROMŮ
ZAHYNULÝCH ZDE
V LETECH 1942-43
MA BISTEREN!
NEZAPOMEŇME!

ŽALOV
OBĚTÍ
NACISMU

ŽALOV-PAMÁTNÍK OBĚTEM
TZV. CIKÁNSKÉHO TÁBORA
(1942-1943)
MUZEUM
ROMSKÉ
KULTURY

ŽALOV-PAMÁTNÍK OBĚTEM TZV. CIKÁNSKÉHO TÁBORA
PIETNÍ MÍSTO KDE JSOU ULOŽENY V HROMADNÝCH HROBECH POD DOSUD VIDITELNÝMI TŘEMI TERENNÍMI VLNAMI OBĚTI PROTEKTORÁTNÍHO TZV. CIKÁNSKÉHO TÁBORA. OD SRPNA 1942 AŽ DO SRPNA 1943 BYLY V TÁBOŘE VĚZNĚNY CELÉ ROMSKÉ RODINY Z ŘADY MÍST MORAVY. VÍCE NEŽ 200 VĚZŇŮ NUCENOU KONCENTRACI ZEJMÉNA V DŮSLEDKU ŠPATNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A TĚŽKÉ PRÁCE NEPŘEŽILO. ROMOVÉ BYLI POHŘBÍVÁNÍ NEJPRVE NA HŘBITOVĚ V NEDALEKÝCH ČERNOVICÍCH, PO VYPUKNUTÍ EPIDEMIE TYFU BYLA MRTVÁ TĚLA POSTUPNĚ UKLÁDÁNA NA TOMTO MÍSTĚ. TAKTO “POHŘBENO“ ZDE BYLO 121 ROMSKÝCH MŮŽŮ, ŽEN A DĚTÍ. TI, KTEŘÍ INTERNACI PŘEŽILI, BYLI V NĚKOLIKA TRANSPORTECH PŘEVEZENÍ DO KONCENTRAČNÍHO A VYHLAZOVACÍHO TÁBORA V OSVĚTIMI. POSLEDNÍ HROMADNÝ TRANSPORT ODJEL Z HODONÍNA DNE 21. SRPNA 1943. KAŽDÝ ROK V NĚDĚLI NEJBLIŽŠÍ TOMUTO DATUMU ZDE PROBÍHÁ PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ EXISTENCE TÁBORA A ŽIVOTŮ VŠECH LIDÍ, KTEŘÍ TÁBOREM PROŠLI.
PO OSVOBOZENÍ BYL V TÁBOŘE ZŘÍZEN LAZARET PRO NEMOCNÉ RUDOARMĚJCE, KRÁTCE NATO FUNGOVAL JAKO SBĚRNÉ STŘEDISKO PRO NĚMECKÉ OBYVATELE, KTEŘÍ NEMOHLI BÝT PRO SVŮJ FYZICKÝ STAV IHNED ZAŘAZENÍ DO ODSUNU NĚMCŮ. PO ROCE 1948 ZDE BYL NA PŘECHODNOU DOBU ZŘÍZEN TÁBOR NUCENÉ PRÁCE, KDE MĚLI BÝT “ PŘEVYCHOVÁVÁNI“ NEPŘÁTELÉ KOMUNISMU. V ROCE 1946 BYL NA TOMTO MÍSTĚ VZTYČEN PROSTÝ DŘEVĚNÝ KŘÍŽ S TRNOVOU KORUNOU, KTERÝ BYL POZDĚJI DOPLNĚN KAMENEM S NÁPISEM “ŽALOV OBĚTÍ NACISMU.“ TEN VYTESAL JEDEN Z VĚZŇŮ TÁBORA NUCENÉ PRÁCE. SOUČASNÝ PAMÁTNÍK V PODOBĚ KOVOVÉHO KŘÍŽE S ROMSKÝMI SYMBOLY – TORZEM KOLA KOČOVNÉHO VOZU A KOŇSKÉHO CHOMOUTU – BYL ZŘÍZEN V ROCE 1997 PÉČÍ MUZEA ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ A OBECNÍHO ÚŘADU V HODONÍNĚ. JEHO AUTOREM JE ROMSKÝ VÝTVARNÍK EDUARD OLÁH.
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
BRATISLAVSKÁ 67, 602 00 BRNO
Poznámka:

na hřbitově jsou pohřbeni i Němci, kteří zde byli soustředěni před odsunem a zde zemřeli


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-53360
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský