Slovenská Ves

Pamätná tabuľa Štefan Barnáš

Autor: Ladislav Barabás, 02.08.2012
Umístění: Slovenská Ves, vľavo od vchodu do kostola
Nápis:
„Ut intelligam corde“
„Aby som chápal srdcom“
Pamätná tabuľa
venovaná
nášmu rodákovi
Mons. ThDr. Štefanovi Barnášovi
nar. 19.01.1900 – zomrel 16.04.1964
episcopus conanensem a pomocný biskup spišský,
profesor teológie, tomistický filozof,
prefekt, vicerektor, rektor v seminári,
cirkevný diecézny censor a sudca
riaditeľ Ústrednej charity na Slovensku,
väzeň a trpiteľ za slobodu cirkvi a národa.
Slovenská Ves, 19.01.2000
Poznámka:

Štefan Barnáš bol pomocný spišský biskup. V júli 1950 bol zaistený priamo v biskupskej rezidencii a internovaný v sústreďovacom tábore v Močenku. V roku 1951 bol odsúdený v Bratislave za údajnú velezradu a vyzvedačstvo na 15 rokov väzenia. Desať rokov ho väznili v Ilave, Ružomberku, Mírove a Leopoldove. Po amnestii roku 1960 mu zo zdravotných dôvodov umožnili pobyt v kňažskom domove v Pezinku, kde bol naďalej pod policajným dozorom. Tu aj zomrel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás