Motyčky

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2008
Umístění: Motyčky, na budove kultúrneho domu
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA PADLÝM HRDINOM
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
KTORÍ OBETOVALI SVOJE ŽIVOTY V BOJI
PROTI FAŠIZMU V ROKOCH
1944 – 1945

VENOVANÉ PAMIATKE PADLÝM V OBVODE OBCE
MOTYČKY Z PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás