Bácovice

Pomník Václav a Jan Král

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Bácovice, mezi autobusovými zastávkami Bácovice, rozc.0.5 v lokalitě Bácovská Hospoda a Bácovice, rozc.1.0 u silnice vlevo po asi 600 m
Nápis:
1914 - 1918

Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus

Na památku bratrů
Václava a Jana Králových
z Bácovic
padlých v I. světové válce
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55041
Souřadnice: N49°28'55.96'' E15°10'31.13''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Josef Brávek

Autor: Martin Milichovský, 03.07.2015
Umístění: Bácovice, mezi Bácovicemi a Milotičkami v lokalitě Bácovská hospoda
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ PÁN
JEŽÍŠ KRISTUS.
TENTO KŘÍŽ DARUJÍ RODIČE
JOSEF A ANNA BRÁVKOVI
SVÉMU SYNU JOSEFU KTERÝ
PADL V BOJI O ROZHLAS V PRAZE
V REVOLUČNÍCH DNECH
5.5.1945 VE STÁŘÍ 24.R.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
..OBĚŤ..VLAST ČESKOU .....
AŤ OTEVŘE TÉ DUČI.......
VĚČNÝ STATEK.
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
nápis velmi špatně čitelný


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-42445
Souřadnice: N49°28'46.92'' E15°9'38.66''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička