Prenčov

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.11.2019
Umístění: Prenčov, pred domom číslo 175
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA OBČANOM PRENČOVA,
KTORÍ PADLI V SNP
A PRI OSLOBODZOVANÍ NAŠEJ VLASTI.

VENOVANÉ K 30. VÝROČIU SNP
A 30. VÝROČIU OSLOBODENIA
NAŠEJ VLASTI
SOVIETSKOU ARMÁDOU.
Poznámka:

V 2009 obnova a premiestnenie pomníka: priestor medzi domom číslo 175 a cestou I. triedy číslo 51
Stávajúci text:
ČESŤ A SLÁVA
OBČANOM PRENČOVA,
KTORÍ PADLI V SNP A PRI
OSLOBODZOVANÍ NAŠEJ VLASTI.
VENOVANÉ K 30. VÝROČIU SNP
A 30. VÝROČIU OSLOBODENIA
NAŠEJ VLASTI
SOVIETSKOU ARMÁDOU.
OBNOVA PAMÄTNÍKA V R. 2009
K 65. VÝROČIU SNP.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.