Frymburk

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 10.05.2006
Umístění: Frymburk, u kostela
Nápis:
8.5.1945

6.5.1945
OSVOBOZENÍ FRYMBURKA
AMERICKOU ARMÁDOU
DĚKUJEME

THE LIBERATION
OF FRYMBURK
BY THE US ARMY
THANK YOU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'39.81'' E14°9'57.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Frymburk, pomník
Nápis:
z fotografie nečitelné

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Kazík, 19.07.2014
Umístění: Frymburk, vedle kostela sv. Bartoloměje
Nápis:
1914 -1918
1939 -1945
NA PAMÁTKU OBĚTEM
OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK
Z FARNÍ OBCE
FRYMBURK

WIR GEDENKEN
IN TREUER DER GEFALLENEN
BEIDER WELTKRIEGE
AUS DER PFARRGEMEINDE
FRIEDBERG

(texty na dodatkové desce)
1914 - 2014
Pomník obětem 1. světové války ve Frymburku
Válečný pomník, výtvor kamenického mistra Paletschka z Českého Krumlova přišel na 10.000 tehdejších korun, které byly vybrány částečně vybrány ve veřejné sbírce a zbytek byl uhrazen z peněz farnosti, respektive patronátního premonstrátského kláštera ve Schläglu. 19. záři 1920 byl s velkou slávou odhalen. Představení čtyř přifařených obcí rukoudáním stvrdili a zavázali se ve jménu svých obcí, pečovat o uchování památníku. Památník byl majetkem farního společenství. Po nástupu komunistické diktatury byla z pomníku seškrábána jména padlých, a v nejnovější době byl osazen deskou s odkazem na oba světové konflikty dvacátého století.
1. světová válka a Frymburk
výňatky z knihy Geschichte und Geschichten rurr Friedberg, frymburského děkana P. Petruse Dolzera, překlad a úprava textu Jan F. Račák
26. červenec 1914 byl dnem mobilizace. Všichni bojeschopní muži museli narukovat a bylo jich mnoho. Doma zůstaly děti, ženy a staří nebo nemocní muži. Z některých domů byli odvedeni rovnou dva nebo tři muži. To bylo nářku!
Slabé ženy, děti a starci museli odvádět všechnu práci. A stále znovu byli odváděni další a ke konci museli rukovat ani ne 17ti letí hoši. Také přišly povinné odvody, ohromné vojsko potřebovalo potraviny. Sedláci, nebo spíše selky, museli pro válečné účely prodávat obilí, brambory, tuk a dobytek a nesměli prodat nikomu jinému. Přišel komisař a sepsal, kolik má být z celkového množství odvedeno obilí, brambor atd., ale za odvedené produkty byly alespoň zpočátku placeny dobré ceny.
Krátký čas na to přišel druhý komisař v doprovodu vybraných mužů z obce a ten předepsal další kontribuce. Potom přišel třetí v doprovodu deseti i více vojáků, kteří vyhrožovali zbraněmi, dokud nedostali poslední kus jídla, který v domě zbyl. Brzy měli sedláci tak málo potravin, že komisím lhali a potraviny ukrývali. S pravdou již nebylo možno obstát.
Dlouhý čas nebyly housky ani bílý chléb, pouze tmavý a to ještě málo. Potom byl chléb teprve cenný a pekl se dokonce z ovesné mouky Na chléb, tuky, cukr, tabák a jiné, byly zavedeny přídělové lístky. Každý mohl koupit jen tolik, kolik měl uvedeno na lístku. A to bylo opravdu málo. Dostávali kupř. 40 dkg mouky na hlavu na 14 dnů, což bulo množství, které mohli lehko sníst během dvou dnů. Byla tedy snaha kupovat potraviny tajně u sedláků. Začalo pašování. Lidé trpěli hladem, někteří dostávali v obličeji zelenožlutou barvu. Děti naříkaly o chléb, ale matky jim ho nemohly dát. Co to bylo za utrpení
Jedna paní, mající všechny příznaky této bídy, ke mně přišla a naříkala: „Máme velkou bídu. Nemůžu těch třem klukům dát dost jídla. Ostatní to ještě vydrží, ale ten nejstarší už ne moc dlouho. Je den ode dne slabší," Co jsem měl dělat? Řekl jsem, že může ke mně na faru každý den ráno a večer přijít na jídlo. A přišel. Jak mu má mléčná polévka chutnala!
Jednou přišla jedna ženuška a prosila mě na kolenou o jednu svíčku. Svíčky a petrolej se nedaly sehnat ani za žádné peníze. Lidé přicházeli do kostela a oloupávali opatrně z lavic zkapaný vosk. Temnota je hrozná, hlavně pro nemocné, kteří nemohou spát. Úřady předepisovaly jak sázet a sklízet obilí. Jak vystačit se zásobami a jak využít zbytky jídla a odpad. Také pro krmení koní, skotu, slepic a dalšího zvířectva, existovaly úřední rady, ne vždy ovšem byly praktické.
Musely být odevzdány zvony, měď, mosaz a olovo. S těžkým srdcem matka odevzdala měděnou misku, kotlík a mosazné dveřní kování.
Potom přišli raněni, kteří byli ošetřeni obvodním lékařem Dr. Franzem Hoffmannem. Dále přicházely zprávy, že ten či onen z naší farnosti padl nebo zemřel. Ke vší té plotě ještě takové oběti! Jak hořké slzy tu proudily...
(pod obrázkem)
Zranění vojáci na léčebném pobytu ve Frymburku, r. 1914

Seznam padlých ve světové válce
z obce Frymburk/ Friedberg1
přeložil a doplnil J. F. Račák
Auer Berndhard, nar. 19 července 1890, hamerník, Frymburk, 29. pěší pluk, padl (zemř.) 17 září 1914 v Lipniku, Polsko.
Bayer Gustav, nar. 3. července 1899, čeledín, Frymburk, 6. střelecký pluk, padl (zemř.) v Campo Galina (Asiago, Itálie) 28 listopadu 1917.
Benda Ludwig, učitel, Frymburk, 91. pěší pluk (IR91), padl (zemř.) na Drině (Srbsko) 8. září 1914.
Bredl Rudolf, nar. 26. ledna 1887, dělník, Frymburk (Kavelwisch - Štětín, Prusko)2, 29. pěší pluk landwehru (LIR 29), padl (zemř.) v Jaroslavi (Halič) v září 1914.
Draxler Albert, 42 let, Frymburk, IR91, padl v (zemř.) Itálii 2. prosince 1915.
Draxler Ludwig, nar. 30. června 1892, tesař, Frýdava, IR91 padl (zemř.) v Selze (Itálie) 6. srpna 1916.
Freírer Rudolf, nar. 6. dubna 1886, nádeník, Frýdava, IR91, padl (zemř.) v Srbsku r. 1915.
Greiner Franz, nar. 3. prosince 1872, tovární dělník, Frýdava, 63. regiment domobrany, zemřel v Namarganu (Turkestán - Rusko) 28. září 1917.
Grill Franz, syn domkáře, Frýdava, IR91, padl (zemř.) v Srbsku 1. prosince 1914.
Haas Adolf, nar. 21. ledna 1891, pivovarský pomocník, Frymburk, IR91, zemřel v srbském zajetí.
Grill Franz, 22 let, zedník, Frymburk, svobodník 6. pěšího pluku, zemřel v nemocnici v polském městě Kowel 25. prosince 1915.
Haslinger Johann, 34 let, syn domkáře, Frymburk, padl (zemř.) 23. srpna 1917 v italské Medeazze (dříve Medeazza Vesana v Rak.-Uh. provincii Küstenland)
Haslinger Mathias, 25 let, tovární dělník, Frymburk, IR91, padl (zemř.) v Podgajci v dnešním Chorvatsku 14. září 1915.
Hengster Kajetan, 34 let, čeledín, Frymburk, padl (zemř.) v Pergine Val Sugana (Tyrolsko) 30. listopadu 1916.
Hoc Níkolaus, nar. 14. května 1879, tesař, Frymburk, LIR29, zemřel v Krasnojarsku (Sibiř) 5. května 1915.
Holzbauer Heinrich, 21 let, měšťanský syn, Frymburk, IR91, zemřel v polní nemocnici na ruské frontě 6. srpna 1915.
Hölzl Jakob, 39 let, krejčovský mistr, Frymburk, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 16. května 1915.
Hutter Franz, Frymburk, IR91, padl (zemř.) v Monastiru (Srbsko) 9. února 1915.
Lackinger G., 26 let, čeledín, Frymburk, IR91, padl (zemř.) u Srbského Aleksinac v lednu 1915.
Lehmer Josef 25 let, Frymburk, IR91, padl (zemř.) v Brestovici (R-U provincie Küstenland) 7. června 1917.
Liedl Franz, nar. 1878, krejčí, Frýdava, 10. dragounský pluk, padl (zemř.) 28. září 1917 v Itálii.
Liedl Johann, Frýdava (Olomouc), IR91, zemřel 17. listopadu 1914 na Sibiři.
Loistl Franz, 43 let, nádeník, Frymburk, regiment domobrany č. 410, padl (zemř.) 9. října 1915 v Srbsku.
1. Pozn překladatel: Většina obětí pocházela ze dvou vojenských těles, která měla za svůj doplňovací obvod České Budějovice a v kterých sloužila vice než polovina (54%) vojáků sudetoněmecké národnosti.
91. pěší pluk - IR 91(Infanterieregiment Freíherr von Czibulka Nr.91). Doplňovacím obvodem jeho IV. praporu byly Č. Budějovice. Pluk v sestavě 17 pěší brigády 9. pěší divize (VIII. armádní sbor) byl určen pro frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku.
29 pěší pluk landwehru - L1R29(K.K. Landwehr-Infanterieregiment Budweis Nr.29), velitelství I, II a III. praporu bylo v Českých Budějovicích, doplňovací obvod Č. Budějovice a Písek. LIR 29 v sestavě 37 pěší brigády 19. divize (XVII armádní sbor) byl určen pro frontu v Haliči proti Rusku.
pozn. překladatele
2. Názvy a lokalizace bojišť jsou převážně uvedeny podle současné geopolitické situace (2008) - pozn. překl.

Loistl Johann, 30 let, poštovní kočí, Frymburk, 4. pěší pluk, padl (zemř.) v Canazei (Italské Dolomity) 20. prosince 1915.
Loistl Wenzel, nar. 19. srpna 1879, syn domkáře, Frymburk, LIR29, zemřel v Krasnojarsku (Sibiř) 1. ledna 1915.
Mühlbeck Karl, Frymburk, LIR29, zraněn u Lvova, zemřel ve Vídni 22. září 1914.
Mühlbeck Franz, 43 let, domkář, Frymburk, zemřel y ruském Nikolaje 27. května 1921.
Oppeck Johann, nar. 18. května 1882, povozník, Frymburk, IR91, padl (zemř.) 8. června 1917 u obce Sezana (Italské Dolomity).
Pernsteiner A., 22 let, hostinský, Frymburk, IR91, zemřel 5. července 1915 ve Frymburku (po bojích v Haliči).
Pils Josef 23 let, tovární dělník, Frymburk, 19. pluk polního dělostřelectva, padl (zemř.) u Massari Seltrini (Itálie) 20. března 1918.
Pischulti W, 37 let, montér, Frymburk, IR91, padl (zemř.) u města Gorizia (na hranicích Itálie a Slovinska) 6. července 1916.
Pösenböck Anton, stár 40 let, cestář, Frymburk, LIR29, padl (zemř.) v Ruském Polsku v září 1915.
Pröll Franz, 30 let, syn domkáře, Frýdava, IR91, padl (zemř.) v Solotvinu (Halič) 9. března 1915.
Pröll Josef, 27 let, syn domkáře, Frýdava, 46. regiment dělostřelecké domobrany, padl (zemř.) na Nidě (Rusko) 29. dubna 1915.
Pröll Josef, 26. let, Frýdava, IR91, padl (zemř.) v Přímoří (R-U provincie Küstenland ) 29. října 1915.
Pröll Mathias, 34 let, tesař, Frýdava čp. 18, IR91, padl (zemř.) u Gorizie 16. října 1915.
Reidínger Alois, stár 27 let, horník, Frymburk, 12. pěší pluk, padl (zemř.) v Hoje (Přímoří) 24. října 1917.
Sellner Gustav, 37 let, kostelník, Frymburk, 204. brigáda polního dělostřelectva, padl (zemř.) u města Uhnów (Halič, na dráze k Sokalu - pozn. překl.) 12. března 1918.
Schaufler Adolf, 23 let, syn sedláka, Frýdava, zemřel ve Frymburku 8. října 1918.
Schichl Johann, 26 let, syn hajného, Fix, IR91, četař, padl (zemř.) 24. března 1915 v Haliči.
Schimak Josef 43 let, kovář, Frymburk, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 3. dubna 1916.
Schuster Karl, nar. 27. srpna 1872, domkář, Frymburk, LIR29, 410. oddíl zeměbrany (LIR410), zemřel v Třeboni 3. dubna 1916.
Steininger Adolf 20 let, Frymburk, LIR29, padl (zemř.) v Haliči 16. února 1915.
Steininger Albert, 28 let, Frymburk, IR91, zemřel v budějovickém špitále 11. srpna 1917.
Studener Franz, 26 let, syn hajného, Fix, IR91, zemřel doma 26. listopadu 1918.
Stürzl Johann, 38 let, domkář, Frymburk, IR91, zemřel (zemř.) v Srbsku 10. března 1919.
Thurn Franz, 25 let, syn domkáře, Frymburk čp. 123, IR91, padl (zemř.) v Srbsku 22. listopadu 1914.
Thurn Franz, 33 let, zedník, Frymburk, IR91, padl (zemř.) 8. července na sočské frontě.
Wagner Josef, 18 let, měšťanský syn, Frymburk čp. 80, IR91 zemřel ve špitále v Bruku nad Litavou 17. prosince 1916.
Wagner Matthias, 29 let, měšťanský syn, Frymburk čp. 80, IR91, padl u Gorizie 7. čevna 1916.
Wagner Valentin, 24 let, zámečník, Frymburk, 53. pluk polního dělostřelectva, padl (zemř.) v Sasso Rosso (Itálie) 26. června 1918.
Watzl Ferdinand, tovární dělník, Frymburk, IR91, zemřel ve špitále v Brucku nad Litavou.
Ziehfreund Johann, 24 let, Frymburk, LIR29, padl (zemř.) u Slodniki (Rusko, Astrakhanská oblast) 18. listopadu 1914.

Obec Hruštice/Wadetstift
Dolzer Alois, 26 let, tovární dělník, Lojzovy Paseky, IR91, padl (zemř.) v Nabresině (Přímoří, Küstenland) 3. června 1916.
Friedl Adolf, 38 let, tovární dělník, Hruštice, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 10. března 1915.
Friedl Gustav, 39 let, sedlák, Hruštice, zemřel v Tjumenu (Sibiř) 22. května 1919.
Gabriel Alois, 19 let, syn sedláka, Kovářov, c.k. český dragounský pluk č.2, padl (zemř.) na ruské frontě 8. července 1916.
Glaser Emmerich, 21 let, syn domkáře, Lojzovy Paseky, LIR29, padl u Vittorie (provincie Ragusa, Itálie) 13. října 1917.
Jaksch Franz, 29 let, obyvatel statku, Hruštice, 26. pěší pluk, padl (zemř.) v Asiagu (provincie Vicenza, Itálie) 15. června 1918.
Kellermann Karl, 27 let, syn domkáře, Posudov, čp. 25, IR91, padl v (zemř.) uzbeckém Samarkandu 1. června 1915.
Kern Josef 21 let, syn sedláka, Hruštice, LIR29, padl (zemř.) v Rusku 11. října 1916.
Kollinger Johann, Lojzovy Paseky, LIR29, padl (zemř.) v Karpatech 3. března 1916.
Kollinger Wenzel, 27 let, syn domkáře, Lojzovy Paseky, LIR29, padl v Karpatech 31. ledna 1915.
Lepschi Franz, 25 let, tovární dělník, Posudov, IR91, padl (zemř.) v Srbsku 13. listopadu 1919
Moherndl Adolf, tovární dělník, Lojzovy Paseky, 2. pluk domobrany, zemřel v polním lazaretu v Porto Bussolo (Itálie) 14. října 1918.
Pachner Adalbert, 26 let, čeledín, Hruštice, LIR29, padl (zemř.) v Haliči 13. srpna 1916.
Pötscher Rudolf 21 let, syn domkáře, Lojzovy Paseky, IR91, padl (zemř.) u obce Chorupan (Volyně, Ukrajina) 24. září 1915.
Pröll Johann, 43 let, sedlák, Kovářov, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 26. září 1918.
Robitschko Gustav, 26 let, syn domkáře, Lojzovy Paseky, IR91, padl (zemř.) v Chyrivě (něm. Chyrow, Halič, dnes Ukrajina) 19. června 1915.
Schaufler Ludwig, 21 let, syn domkáře, Posudov, IR91, padl (zemř.) u Slatinských Dolů (něm. Solotwina, ukr. Solotvynski Kopalni, Karpatská Ukrajina) 24. února 1915.
Schnelzer Gustav, tovární dělník, Lojzovy Paseky, IR91, Padl (zemř.) v Novavas Berje Sesana (snad Nova Vas na Istrii) 14 února 1917.
Obec Slupečná/Luppetsching
Bergmann Franz, 26 let, syn domkáře, Kobylnice, 6. pěší pluk landwehru, padl (zemř.) u Brody (Ukrajina) 6. února 1917
Biermaier Wenzel, 28 let, selský syn, Slupečná, IR91 (četař), padl (zemř.) v Karpatech 5. března 1915.
Buchner Gottfried, 24 let, selský syn, Slupečná, 75. pěší pluk, zemřel ve Veroně (Itálie) 12. července 1919.
Edelbauer Franz, 38 let, tovární dělník, Slupečná, IR91, zemřel (zemř.) v městečku Dorna-Watra (Bukovina) 28. března 1915.
Preitschopf Alois, 29 let, sedlák, Kaliště, IR91, zemřel ve špitále ve Vídni 8. července 1916.
Preitschopf Isidor, 28 let, sedlák, Kaliště, IR91, padl (zemř.) na Drině (Srbsko) 8. září 1914.
Pubitschka Anton, 21 let, syn vrchního učitele, Slupečná, LIR29, padl (zemř.) u Koniuchi (Halič, ves v Kozovském okresu) 12. září 1916.
Stoiber Franz, 32 let, sedlák, Lipno 3, zemřel ve Špitále v Risanu (nynější stát Černá Hora) 14. listopadu 1918.
Hönigsmann Engelbert, 22 let, tovární dělník, Kobylnice, LIR29, padl (zemř.) v Novavas (snad Nova Vas na Istrii - pozn. překl.), 16. září 1916.
Haslinger Franz, 22 let, tovární dělník, Lipno, padl (zemř.) v Srbsku roku 1915.

Kadi Franz, 28 let, Kobylnice, 26. pěší pluk, padl (zemř.) v Udine (Itálie) 14. listopadu 1917.
Obec Svatonina Lhota/Wadetschlag
Feirer Franz, 25 let, syn sedláka, Svat. Lhota, 2. pěší pluk landwehru, padl (zemř.) v Gorizii (Itálie) 12. srpna 1917.
Freier Mathias, 36 let, syn sedláka, Svat. Lhota, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 9. dubna 1915. Kitzberger Franz, 36 let, syn sedláka, Blatná, 2. pěší pluk landwehru, padl (zemř.) na italském bojišti 16. srpna 1915.
Köberl Andreas, 29. let, syn sedláka, Moravice, LIR29, padl (zemř.) v Samirone (Halič) 9. září 1914.
Köberl Franz, 26 let, syn sedláka, Moravice, IR91, padl (zemř.) v Rarone (Srbsko) 25. října 1914.
Löffler Martin, 35 let, syn mlynáře, Blatná, LIR29, padl (zemř.) v Haliči 27. května 1915.
Krammer Emanuel, nar. 24. prosince 1876, syn sedláka, Svat. Lhota, 6. pěší pluk landwehru, padl (zemř.) v Itálii 25. září 1916.
Kroiher Josef, nar. 1896, syn sedláka, Náhlov, 22. pěší pluk, padl (zemř.) v Haliči 17. srpna 1915.
Kroíher Adolf, 20 let, syn sedláka, Náhlov, LIR29, padl (zemř.) v Haliči 3. srpna 1915.
Leutgeb Johann, Náhlov, IR91, padl (zemř.) v Srbsku 26. září 1914.
Leutgeb Mathias, 24 let, tesař, Blatná, střelecký pluk, zemřel ve špitále v Terstu 10. července 1918.
Pachner Andreas, 30 let, selský syn, Blatná, IR91, zemřel v Marseille (Francie) v listopadu 1916.
Pachner Emanuel, 36 let, selský syn, Milná 1, LIR29, padl (zemř.) v Dolině (Halič) 27 května 1915.
Pachner Franz, 18 let, selský syn, Moravice, LIR29, padl (zemř.) v Rumunsku 8. června 1918.
Payr Isidor, Blatná - Vídeň, 46. batalion landwehru, padl (zemř.) v Durazzu (Albánie) 23 června 1916
Pischulti Andreas, Náhlov, IR91, zemřel na ostrově Asinara (Sardinie) 20. ledna 1916.
Pischulti Wenzel, 40 let, Náhlov, IR91, padl (zemř.) na italské frontě 24. října 1917.
Robitschko Adolf 20 let, syn sedláka, Milná, LIR29, zemřel ve špitále v Muncacz (Maďarsko) 1. září 1918.
Robitschko Johann, 36 let, sedlák, Blatná, LIR29, zemřel v Krasnojarsku 23. srpna 1915.
Stürzl Hermann, 24 let, obyvatel statku, Podhoří (Wangetschlag), IR91, padl (zemř.) v Haliči 16. února 1915.
Wolfschldger Johann, 19 let, čeledín, Moravice, IR91, zemřel v Krasnofimsku (Rusko, Sverdlovský region) 23. října 1915.
Poznámka:

na pomníku stěží rozeznatelné kontury původních nápisů v kameni


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3103-36942
Souřadnice: N48°39'34.53'' E14°9'57.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Josef Kazík, Ing. František Jedlička