Střížovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 16.03.2014
Umístění: Střížovice, v zatáčce ve středu obce
Nápis:
NAŠIM PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚT. VÁLCE 1914-1918

VÁC. KULLE 1915
VÁC. BUDEK 1915
FRT. HOLPUCH 1915
VÁC. HEŘMAN 1915
VOJT. KROUPA 1915
VOJT. RYJÁČEK 1915
FRT. HRUBÝ 1915
AL. ANDRLÍK 1916
VÁC. HRUBÝ 1918
JOS. HEŘMAN 1918
MART. PLOCAR 1918
Poznámka:

foto použito z http://www.drobnepamatky.cz
autor pomníku: V. Hák, Božkov
Alois Andrlík, padl v boji 6.1916 Bukovina, armáda R-U
Václav Budek, padl v boji 1915, armáda R-U
Josef Heřman, nezvěstný v boji 1918, armáda R-U
Václav Heřman, vojín, narozen 1892 Střížovice, nezvěstný v boji 7.4.1915 Karpaty, Uhry, příslušník 18. pěšího pluku, armáda R-U
František Holpuch, narozen 1877 Střížovice, zemřel (nemoc) 25.3.1915 Tahesany, Karpaty, Uhry, příslušník 8. vozatajského pluku, armáda R-U
František Hrubý, narozen 1887 Střížovice, nezvěstný v boji 4.11.1915 Itálie, příslušník 35. pěšího pluku, armáda R-U
Václav Hrubý, padl v boji 30.1.1918, příslušník 6. pěšího pluku, armáda R-U
Vojtěch Kroupa, padl v boji 1915, armáda R-U
Václav Kulle, padl v boji 1915, armáda R-U
Martin Plocar, padl v boji 1918, armáda R-U
Vojtěch Ryjáček, vojín, narozen 1892 Střížovice, padl v boji 22.7.1915 Niedrzwica Mala, Ruské Polsko, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, armáda R-U
(Zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-05993
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Marek Lanzendorf