Spišská Belá

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Veronika Ivančáková, 21.07.2020
Umístění: Spišská Belá, Štefánikova 6, park pri evanjelickom kostole
Nápis:
gen. M. R. Štefánik
21.7.1880 – 4.5.1919
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ BOHATIER
SLOWAKISCHER FREIHEITSNÄMPFER
LE HÉROS NATIONAL SLOVAQUE

ODHALENÉ
21.5.1939
15.8.1968
31.5.2019
Poznámka:

V Spišskej Belej bola prvýkrát odhalená socha M. R. Štefánika v máji 1939 pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia. Autorom jej návrhu bol akademický sochár Pavol Bán a zhotovil ju z bieleho umelého mramoru, podstavec bol z umelého kameňa. Pomník sa skladal zo 140 cm vysokého podstavca so šírkou 70×70 cm a na menšom podstavci s rozmermi 50×50 cm bola umiestnená socha gen. Štefánika s výškou 2,30 m. V 50-tych rokoch však bola z tohto miesta odstránená kvôli totalitnej celospoločenskej socialistickej ideológii, ktorá túto osobnosť nerešpektovala. Druhý život dostala socha v roku 1968 počas politického odmäku.
Študenti sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe, Imrich Svitana a Ivan Lipták, popolom a uhlím zdevastovanú sochu zrekonštruovali a z kotolne Mestského úradu v Spišskej Belej ju vytiahli na svetlo sveta. Tentoraz už do parku pri evanjelickom kostole. Stála tu len krátko, do roku 1972, keď sa pod jej príbeh opäť podpísali politické okolnosti. Mocní vtedajšieho sveta ju dali zhodiť a odviezli ju do vojenského obvodu Javorina. Tam ju podľa očitých svedkov zlikvidovali.
V roku 2015 vznikla občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej a tento zámer bol v roku 2017 odsúhlasený poslancami mestského zastupiteľstva. Samospráva mesta Spišská Belá následne vyhlásila na tento účel dobrovoľnú zbierku a založila transparentný účet. Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik, ktorý ju chcel odlievať z bronzu, ale pre náhle úmrtie tento projekt nedokončil. Novú sochu z hliníka však zhotovil výtvarník a sochár Peter Kolčák, ktorý sa rozhodol realizovať odlievanie sochy jedinečným, inovatívnym spôsobom – z hliníka. 2,3-metrová socha M. R. Štefánika je umiestnená na 1,5-metrovom betónovom podstavci so šírkou 85×85 cm. Na podstavci je pripevnená mramorová doska, ktorá sumarizuje všetky tri dátumy osádzania sochy. Nad nimi sa nachádza nápis gen. M. R. Štefánik, slovenský národný bohatier, v troch jazykoch – v slovenčine, v nemčine (lebo na predchádzajúcu sochu z roku 1939 prispeli aj nemeckí obyvatelia Spišskej Belej) a vo francúzštine (lebo Francúzsko prijalo Štefánika za svojho občana v čase, keď ešte neexistovalo Československo).
Slávnostné odhalenie diela sa uskutočnilo 31. mája 2019, pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika.
(zdroj: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/slavnostne-odhalenie-sochy-milana-rastislava-stefanika-31-05-2019/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'20.8'' E20°27'29.8''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher