Divín

Hradná, Námestie mieru

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2012
Umístění: Divín, Hradná, parčík uprostred obce
Nápis:
30
SNP
1944 – 1974

NA VEČNÚ PAMIATKU TÝM,
KTORÍ PADLI V BOJI
PROTI FAŠIZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2012
Umístění: Divín, Námestie mieru 654/3, na budove Obecného úradu Divín
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL
ŠTÁB 1. ČSL. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
POD VELENÍM SOVIETSKEHO
VELITEĽA P.A. VELIČKU V ČASE SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás