Buzitka

Pomník Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Buzitka, v parčíku vpravo od obecného úradu
Nápis:
На память героям СССР
которые освободили нашe село
24-ого декабря 1944-ого года
Na pamiatku hrdinom SSSR
ktorí 24. decembra
1944 oslobodili našu obec
1944 – 1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás