Pozdišovce

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Kamil Pánik, 29.05.2007
Umístění: Pozdišovce, na budove Obecného úradu Pozdišovce
Nápis:
25
VĎAKA SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE NAŠEJ OBCE
29. XI. 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás