Svinov

Pomník Ernst Garkisch

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 26.12.2014
Umístění: Svinov, na začátku vesnice vpravo ve směru z Chylic
Nápis:
Zur Ehre Gottes und
zum Andennken unseren Sohn
Ernst Garkisch
er fiel in den Karpathen am
2. März 1915 im 23. Lebensjhr.
Errichtet von
Karl und Aloisia Garkisch
aus Schwinau No 26.

Gott rieß Dich von Slachtfeld
Ins himmlißche Zeit.
Läßt Eltern und Sweßtern
Betrübt auf der Welt.
Poznámka:

Kamenný kříž nechali zřídit v roce 1915 manželé Karl a Aloisia Garkischovi na památku svého syna Ernsta, padlého během 1. světové války, u sochy sv. Jana Nepomuckého na pahorku nad rozcestím cest na návrší na jižním okraji vsi Svinov (Schwinau). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být pamětní kříž spolu se sousední plastikou udržován a postupně chátral. Zchátralý kříž se následně stal cílem vandalů. Dnes je zdevastovaný kříž zarostlý náletovými křovinami.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svinov-pametni-kriz-ernsta-garkische/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'57.43'' E12°58'59.06''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička