Chlum

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 26.12.2014
Umístění: Chlum, na návsi, vedle č.p. 30
Nápis:
PAMÁTCE
BOJOVNÍKŮ
ZA PRÁVA
ČESKÉHO LIDU
VĚNUJE ZDEJŠÍ
SVOBODNÝ LID
1945
Poznámka:

- pamětní deska obětem 1. světové války bývala původně instalována v interiéru kostela sv. Jiljí ve vsi Chlum (Klum). V roce 1942 byla deska přenesena a instalována na nově zřízeném pomníku. V roce 1945 byl však objekt novými osídlenci přeměněn na pomník osvobození (zdroj http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chlum-pomnik-obetem-1-svetove-valky/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4103-54811
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 28.06.2018
Umístění: Chlum, stará požární zbrojnice
Nápis:
1914 + 1918
Treu und tapfer bis den Tod!
Zur Erinnerung
an unsere im Weltkriege gefallenen, vermißten und gestorbenen Kameraden:
Wenzl Schopf
Jnf.Reg.№ 88, gef. 1.9.1914 b.Ravaruska (Galizien)
Josef Lewetz
Jnf.Reg. № 88, vermißt seit 14.11.1914 in Galizien
Franz Mikuta
Landw. Jnft. Reg. №6, vermißt seit 21.2.1915 in Karpathen
Alois Scherbaum
Landw. Ulan. Rrg. № 4, gest. 26.6.1915 in Olmütz
Anton Herles
Jnft. Reg. № 88, vermißt seit 5.9.1916 b. Hinavice (Galizien)
Josef Dobner
Jnf. Reg. № 88, gest. 17.11.1917 in Klum
Wenzl Schuster
Drag. Reg. № 7, gest. 1.4.1920 in Karlsbad
Wenzl Brücher
Jnft. Reg. № 88, gest. 20.12.1920 in Dobrzan
Josef Pitterling
Landst. Jnft. Reg. № 38, gest. 21.10.1924 in Karlsbad.

Ehre ihrem Andenken!
Poznámka:

Deska byla nalezena ve staré požární zbrojnici, pochází z roku 1924, bývala původně zavěšena na stěně v interiéru zdejšího kostela sv. Jiljí a v roce 1942 poté osazena na nově zřízeném pomníku padlým ve vsi. V roce 1945 byl však objekt novými osídlenci přeměněn na pomník osvobození a deska se jmény obětí nahrazena novou deskou s textem památky bojovníků za práva českého lidu a československým státním znakem, nyní bude znovu instalována na svém původním místě.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4103-54811
Pomník přidal: Milan Lašťovka