Dlouhá

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 01.01.1111
Umístění: Dlouhá, v zaniklé obci ve vojenském újezdu
Nápis:
neni
Poznámka:

Pomník obětem první světové války na památku 45 padlým z Dlouhé a okolních vsí byl postaven v roce 1920 na vrchu zvaném Heinberg u dnes již zcela zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) ve Vojenském újezdu Hradiště. Pomník postavil sochař Josef Böhm z Heřmanova podle návrhu komise pro zřízení pomníku. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 19. září 1920 a průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Josef Grund. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. Patrně se stal rovněž několikrát terčem vandalů. Ještě v roce 1992 stávala část rozvaleného a zdevastovaného pomníku stále na svém místě, poté byl však patrně odstraněn.

Dnes již zcela zaniklá ves Dlouhá, někdy nazývaná také Dlouhý Grün, německy Langgrün, se rozkládala podél obou břehů Lomnického potoka v nadmořské výšce 730 m na jižním úpatí Doupovských hor, 4,5 km severovýchodně od Bochova ve Vojenském újezdu Hradiště. Zastavěná část obce měřila téměř 3 km a její katastr měřil 10,43 km².
(zdroj http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dlouha-pomnik-obetem-1-svetove-valky/ )

Jména ze zrušeného pomníku:
Müller Eduard: TitPatrf.,TJR.Nr.1, *1890 – + 8.1.1915, průstřel lýtka, tetanus, nemocnice Vídeň.
Zirkler Johann: Inft.,IR.Nr.88, *1877 – + 19.2.1917, TBC, FilGarnSpit.Nr.11, Praha.
Schöniger Wenzel: Inft.,IR.Nr.88 *1890 - +1916 následky válečných útrap, Dlouhá.
Brunner Ludwig: Blessiertenträger,k.k.SchR.Nr.7, *1872 - +25.12.1917, Itálie. ( nosič raněných )
Schneider Ernst: Inft.,k.k.LIR.Nr.6, *1895 - +3.7.1915
Müller Wenzel: Inft.,k.k.LstB.Nr.44, *1872 - +28.6.1916, Volyň.
Müller Josef: Inft.,k.k.LIR.Nr.28, *1875 - +3.9.1915
Wolf Wilhelm: Inft.,IR.Nr.88, *1882 - +7.6.1915, Halič.
Wufka Josef: Inft.IR.Nr.76, *1886 - +26.10.1914, Rusko.
Hermann Ernst: LstInft.,k.k.LIR.Nr.6, *1891 – 28.7.1916
Reis Josef: Lstinft.,IR.Nr.88, *1888 - +28.12.1917, nemocnice Rosenheim.
Stark Johann: Inft.,IR.Nr.88, *1886 - +31.12.1914, Halič, na následky zranění ve rvačce.
Bauer Anton: Gefr., +1918, Halič.
Braun Karl: *30.10.1885 - +24.10.1918, Itálie.
Brettschneider Josef: Inft.,IR.Nr.88, +28.10.1918, nezvěstný Rusko.
Fleischer Alois: Inft.,IR.Nr.92, +1.4.1915, nezvěstný Halič.
Brunner Alois: Inft.,IR.Nr.88, +15.10.1918, nemocnice K.Vary.
Haberzettl Wilhelm: Inft.,LstIR.Nr.6, +1916, nezvěstný Itálie.
Hein Josef: Inft.,IR.Nr.57, +1915, nezvěstný Halič.
Langhammer Josef: Jäg.,FJB.Nr.22, 18.3.1915 zajat a nezvěstný Rusko.
Laurer Wilhelm: Schütze, SchR.Nr.8, +1917, nezvěstný.
Müller Wilhelm: Inft., +1915, nezvěstný Itálie.
Wolf Wenzel: Inft.,IR.Nr.88, +1918, nezvěstný Albánie.
Stark Franz: Korp.,IR.Nr.88, +1915, nezvěstný Srbsko.
Sacher Wilhelm: Inft.IR.Nr.88, *13.3.1887 - +1914, nezvěstný v zajetí, Srbsko.
Grund Wenzel: Inft., +17.11.1917, Bukovina.
Härtl Franz: Zugführer,IR.Nr.88, +27.5.1915, Rusko.
Hein Franz: Inft.,IR.Nr.88, +21.11.1918, Černá Hora.
Hein Johann: Inft.,IR.Nr.88, +1918, nemocnice, Praha.
Keil Anton: Inft.,IR.Nr.88, +29.8.1915, ruský zajatecký tábor.
Keil Wilhelm: Drag.,DragR.Nr.14, +20.5.1916, Rusko.
Kern Wilhelm: Wachtmeister,k.k.Gend., +26.5.1918, Graz.
Kraus Hermann: Kan.,KKR.Nr.24, +2.8.1915, Halič.
Lerch Anton: Oblt.,FJB.Nr.20, +6.9.1920, Tirol.
Müller Anton: Inft.,IR.Nr.88, +17.10.1918, Dlouhá, na následky válečných útrap.
Müller Wenzel: Inft.,IR.Nr.88, +1916, Halič.
Nürnberger Franz: LstR.Nr.38 přiřazený k IR.Nr.88, *24.9.1880 - +4.7.1915, zajatecký tábor, Rusko.
Nürnberger Johann: Inft.,IR.Nr.88, +23.8.1918, lazaret Szolnok, Maďarsko.
Nürnberger Konrad: Zugsf.,k.k.Sch.R.Nr.6, +16.8.1914, Srbsko.
Pilz Franz: Inft.,IR.Nr.88, *1887 – 8.9.1914, Halič.
Richter Josef: Inft.,IR.Nr.88, *7.6.1892 - +4.11.1914, nezvěstný, Rusko.
Putz Karl: Inft.,IR.Nr.88, +21.5.1916, Itálie.
Rott Alois: Inft.,IR.Nr.88, +1918, Krakov.
Rubner Richard: Ltn., +1918, Tirol.
Schmidt Georg: Inft.,IR.Nr.88, +4.11.1917
Stark Gustav: Inft.,IR.Nr.88, 28.6.1916, Halič.
Wagner Wilhelm: Inft.,IR.Nr.88, 29.8.1917, Halič.
Wirkner Wenzel: Inft.IR.Nr88, +7.11.1922, malárie, Dlouhá.
Wirkner Wenzel: Inft.,IR.Nr.88, +2.3.1919, následky války, Dlouhá.
Wirkner Wilhelm: Inft.,IR.Nr.88, +4.6.1925, následky války, Dlouhá.
Wolf Franz: Schütze,k.k.SchR.Nr.7, +14.11.1935, malárie, K.Vary.
Wolf Johann: +1918, Salzburg.
Wolf Konrad: Zugf.,IR.Nr.27, následky války, Plzeň.
(VHÚ,Ehrenbuch der Opfer des 1. Weltkrieg im Kreis Luditz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička