Bytča

1. mája, Gaštanová, Mičurova, Námestie SR, Rázusova

Pamätná tabuľa Jozef Tiso

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Bytča, 1. mája 4, na rodinnom dome
Nápis:
V TOMTO DOME SA NARODIL
MSGR. THDR. JOZEF TISO
PRVÝ PREZIDENT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
*13.X.1887 †18.IV.1947
VERNÍ SEBE - SVORNE NAPRED
BYTČA 13.X.1991
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
Poznámka:

Popraven.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2010
Umístění: Bytča, Gaštanová, park
Nápis:
THIS PLACE IS THE JEWISH CEMENTERY OF THE JEWISH COMMUNITY OF BYTČA
IT WAS RAZED BY THE COMMUNIST REGIME IN THE YEAR 1979 BUT ITS
SANCTITY REMAINS.
IN ORDER TO PERPETUATE THE MEMORY OF THOSE WHO LAY IN THE DUST
AND THE MEMORY OF RABBI YAAKOV VALLIER O.B.M. CHEF RABBI OF THE
JEWISH COMMUNITY OF BYTČA A DESCENDANT OF RABBI VALLIER HAS
ERECTED THIS MONUMENT.
MAY THIS MONUMENT ALSO BE A MARKER FOR THE SOULS OF THE DEATH
CAMPS IN THE YEARS 1942 – 1944 AND WHO PERISHED IN SANCTIFICATION OF GOD´S NAME AND DID NOT MERIT A PROPER JEWISH BURIAL.

NA TOMTO MIESTE SA NACHÁDZA CINTORÍN ŽIDOVSKEJ NÁBOŽENSKEJ OBCE
V BYTČI. ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU BOL V ROKU 1979 ZNIČENÝ, AVŠAK JEHO POSVÄTNOSŤ ZOSTÁVA NEDOTKNUTÁ.
NA PAMIATKU TÝCH, KTORÍ TU LEŽIA A AKO SPOMIENKA NA RABÍNA JAAKOVA
VALLIERA, HLAVNÉHO RABÍNA ŽIDOVSKEJ OBCE V BYTČI, TENTO
POMNÍK POSTAVIL PRAVNUK RABÍNA VALLIERA.
NECH JE TENTO POMNÍK AJ PAMIATKOU NA DUŠE MUČENÍKOV ZO ŽIDOVSKEJ
OBCE V BYTČI, KTORÍ BOLI DEPORTOVANÍ DO TÁBOROV SMRTI
V ROKOCH 1942 – 1944 A NEMOHLI BYŤ POCHOVANÍ PODĽA ŽIDOVSKÝCH
OBRADOV.
Poznámka:

prvá časť textu je v hebrejskom jazyku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Treskoň

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2010
Umístění: Bytča, Mičurova, cintorín, predná časť
Nápis:
TU ODPOČÍVA MALIAR A GRAFIK
LADISLAV TRESKOŇ
Poznámka:

Ladislav Treskoň (10.5.1900 Petrovice - 13.10.1923 Praha) bol významný grafik a maliar, jeden z priekopníkov povojnového sociálneho umenia. Ihneď po maturite v r. 1918 prešiel zrýchleným vojenským výcvikom a dôstojníckou školou vo Vespréme. Odtiaľ odišiel so svojou jednotkou na taliansky front. Koniec vojny ho zastihol v Štajerskom Hradci (október 1918). V júni 1919 vstúpil dobrovoľne do armády, koncom októbra 1919 však v Trenčíne demobilizoval a začal študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Na jeseň 1923 ochorel na červienku a 23.101923 zomrel.
Zdroj: http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/vytvarne-umenie-ladislav-treskon-bol-velkou-nadejou-vytvarneho-umenia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Bytča, Námestie SR 1/1, na budove Mestského úradu Bytča
Nápis:
Z PRÍLEŽITOSTI X. VÝROČIA OSLOBODENIA NAŠEJ VLASTI
NA PAMIATKU PADLÝCH BOJOVNÍKOV SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA NÁSILNE ODVLEČENÝCH,
RASOVE PRENASLEDOVANÝCH A UMUČENÝCH OSÔB
V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH.

ČESŤ ICH PAMIATKE!
PROTOKOL O UMUČENÝCH JE ULOŽENÝ V ARCHÍVE MNV.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Jozef Adamík

Autor: Feďo Vrábel, 12.07.2016
Umístění: Bytča, Rázusova 746
Nápis:
TU SA NARODIL 20. VII. 1885
JOZEF ADÁMIK
VSTÚPIL DOBROVOĽNE DO FRANC. LÉGIÍ 22. VIII. 1914
A PADOL NA POLI SLÁVY 5. VII. 1916.
VENUJE
VÝBOR PRE POSTAVENIE POMNÍKA PADLÝM SLOVENSKÝM
LEGIONÁROM.
LIL FRANTA ANÝŽ PRAHA VII MOTOŠKA 1930
Poznámka:

Na tabuli je nesprávne uvedené Adamíkovo priezvisko ako Adámik.
Jozef Adamík bol příšlušníkom roty Nazdar.
Tabuľu, ktorej autorom je slovenský sochár Frico Motoška, prvýkrát odhalili v roku 1930, v päťdesiatych rokoch minulého storočia ju museli odstrániť. Tabuľa sa zachovala a 12. júla 2016 ju znovu inštalovali a odhalili na rodnom dome J. Adamíka.
Adamík Josef, nar. 20.7.1885 Vel'ká Bytča. V RU armádě nesloužil. Do Cizinecké legie zařazen 22.8.1914 jako vojín k 1. pěšímu pluku. Zabit : 5.7.1916
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel
Doplnění informací: Ing. František Jedlička