Bytča

1. mája, Mičurova, Námestie SR, Rázusova

Pamätná tabuľa Jozef Tiso

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Bytča, 1. mája 4, na rodinnom dome
Nápis:
V TOMTO DOME SA NARODIL
MSGR. THDR. JOZEF TISO
PRVÝ PREZIDENT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
*13.X.1887 †18.IV.1947
VERNÍ SEBE - SVORNE NAPRED
BYTČA 13.X.1991
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
Poznámka:

Popraven.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Treskoň

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2010
Umístění: Bytča, Mičurova, cintorín, predná časť
Nápis:
TU ODPOČÍVA MALIAR A GRAFIK
LADISLAV TRESKOŇ
Poznámka:

Ladislav Treskoň (10.5.1900 Petrovice - 13.10.1923 Praha) bol významný grafik a maliar, jeden z priekopníkov povojnového sociálneho umenia. Ihneď po maturite v r. 1918 prešiel zrýchleným vojenským výcvikom a dôstojníckou školou vo Vespréme. Odtiaľ odišiel so svojou jednotkou na taliansky front. Koniec vojny ho zastihol v Štajerskom Hradci (október 1918). V júni 1919 vstúpil dobrovoľne do armády, koncom októbra 1919 však v Trenčíne demobilizoval a začal študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Na jeseň 1923 ochorel na červienku a 23.101923 zomrel.
Zdroj: http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/vytvarne-umenie-ladislav-treskon-bol-velkou-nadejou-vytvarneho-umenia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Bytča, Námestie SR 1/1, na budove Mestského úradu Bytča
Nápis:
Z PRÍLEŽITOSTI X. VÝROČIA OSLOBODENIA NAŠEJ VLASTI
NA PAMIATKU PADLÝCH BOJOVNÍKOV SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA NÁSILNE ODVLEČENÝCH,
RASOVE PRENASLEDOVANÝCH A UMUČENÝCH OSÔB
V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH.

ČESŤ ICH PAMIATKE!
PROTOKOL O UMUČENÝCH JE ULOŽENÝ V ARCHÍVE MNV.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Jozef Adamík

Autor: Feďo Vrábel, 12.07.2016
Umístění: Bytča, Rázusova 746
Nápis:
TU SA NARODIL 20. VII. 1885
JOZEF ADÁMIK
VSTÚPIL DOBROVOĽNE DO FRANC. LÉGIÍ 22. VIII. 1914
A PADOL NA POLI SLÁVY 5. VII. 1916.
VENUJE
VÝBOR PRE POSTAVENIE POMNÍKA PADLÝM SLOVENSKÝM
LEGIONÁROM.
LIL FRANTA ANÝŽ PRAHA VII MOTOŠKA 1930
Poznámka:

Na tabuli je nesprávne uvedené Adamíkovo priezvisko ako Adámik.
Jozef Adamík bol příšlušníkom roty Nazdar.
Tabuľu, ktorej autorom je slovenský sochár Frico Motoška, prvýkrát odhalili v roku 1930, v päťdesiatych rokoch minulého storočia ju museli odstrániť. Tabuľa sa zachovala a 12. júla 2016 ju znovu inštalovali a odhalili na rodnom dome J. Adamíka.
Adamík Josef, nar. 20.7.1885 Vel'ká Bytča. V RU armádě nesloužil. Do Cizinecké legie zařazen 22.8.1914 jako vojín k 1. pěšímu pluku. Zabit : 5.7.1916
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel
Doplnění informací: Ing. František Jedlička