Medzibrod

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Medzibrod, vedľa kostola
Nápis:
BOLI HNANÍ DO BOJA ZA
CUDZIE CIELE ALE TO OBMÝŠĽANÉ
ZLÉ BÔH OBRÁTIL V DOBRÉ ICH
SMRŤ V SLUŽBE OTROKÁROV PO-
SLÚŽILA K OSLOBODENIU NÁŠHO
DRAHÉHO NÁRODA

1918 – 28 – X – 1928
BOBKO JOZEF, ČAUČIK EMIL, HAVIAR MARTIN, HRAŠKO JOZEF, HRAŠKO MATEJ, JÁGER MICHAL, JÁNOŠÍK JURAJ, JELENČÍK JOZEF, KALINA MICHAL, MIKLÓŠ MICHAL, MIKLÓŠ ONDREJ, PEŤKO ONDREJ, PIPICH ONDREJ, RAJČOK ONDREJ, RYBÁR ONDREJ, ŠUTÁK JÁN, ŠUTÁK MARTIN, SANITRA JÁN, SANITRA ONDREJ, SOKOL JÁN, SOKOL MARTIN, VALENTIAK JOZEF, VALEŠKA ONDREJ, ZIBRÍK ONDREJ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás