Medzibrod

Námestie Hrdinov SNP, nezařazeno

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Medzibrod, vedľa kostola
Nápis:
BOLI HNANÍ DO BOJA ZA
CUDZIE CIELE ALE TO OBMÝŠĽANÉ
ZLÉ BÔH OBRÁTIL V DOBRÉ ICH
SMRŤ V SLUŽBE OTROKÁROV PO-
SLÚŽILA K OSLOBODENIU NÁŠHO
DRAHÉHO NÁRODA

1918 – 28 – X – 1928
BOBKO JOZEF, ČAUČIK EMIL, HAVIAR MARTIN, HRAŠKO JOZEF, HRAŠKO MATEJ, JÁGER MICHAL, JÁNOŠÍK JURAJ, JELENČÍK JOZEF, KALINA MICHAL, MIKLÓŠ MICHAL, MIKLÓŠ ONDREJ, PEŤKO ONDREJ, PIPICH ONDREJ, RAJČOK ONDREJ, RYBÁR ONDREJ, ŠUTÁK JÁN, ŠUTÁK MARTIN, SANITRA JÁN, SANITRA ONDREJ, SOKOL JÁN, SOKOL MARTIN, VALENTIAK JOZEF, VALEŠKA ONDREJ, ZIBRÍK ONDREJ

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Medzibrod, Námestie Hrdinov SNP, na kultúrnom dome
Nápis:
Pred Potravným družstvom
dňa 28.XII.1944 o 12. hod. boli Nemcami obesení

RUDOLF SLOSIARIK 40 ročný
JÁN DROPPA 39 ročný
IVAN SERŠEŇ 36 ročný
JÁN ZÁHORSKÝ 22 ročný

Statočný bol Váš boj hrdinská bola Vaša smrť.
Česť Vašej Pamiatke!
Venuje MO-KSS

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Medzibrod, Námestie hrdinov SNP, na námestí
Nápis:
NECH VEĽKOSŤ VAŠEJ OBETY
OSTANE ŽIARIVÝM PRÍKLADOM
NÁM I BUDÚCIM

PADLI V II. SVETOVEJ VOJNE

SLOSIARIK RUDOLF NAR. 1904, DROPPA JÁN ″ 1905, SAMUELČÍK JOZEF ″ 1924, ČUMOVÁ IRENA ″ 1926, VANÍK JÁN ″ 1914, HUŤKA ANTON ″ 1922, JANČIAR EMIL ″ 1923, ŠOMODI LADISLAV ″ 1913, HRAŠKO ONDREJ ″ 1917, VALENTIAK ANNA ST. ″ 1903, VALENTIAK ANNA ML. ″ 1920, VALENTIAK MAREK ″ 1942

1944 – 1964

VENOVANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI
20. VÝROČIA SNP

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Medzibrod, Námestie Hrdinov SNP 24, na budove základnej a materskej školy
Nápis:
„V TEJTO BUDOVE VYŠLO POČAS SNP
25. OKTÓBRA 1944 POSLEDNÉ
– 40. ČÍSLO POVSTALECKEJ PRAVDY.

VENOVANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI
40.VÝROČIA SNP“.

Pomník přidal: Ladislav Barabás