Partizánska Ľupča

Kenotaf Vojtech Gál

Autor: Kamil Pánik, 06.05.2013
Umístění: Partizánska Ľupča, židovský cintorín
Nápis:
VOJTECH GÁL
MÁJ 1910 - MÁJ 1945
ZAVRAŽDENÝ NA POCHODE SMRTI
ZO
SACHSENHAUSENU DO SCHWERINU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás