Hniezdne

Pamätná tabuľa Obetiam komunistického režimu

Autor: Ladislav Barabás, 05.08.2012
Umístění: Hniezdne, na budove Obecného úradu Hniezdne
Nápis:
Venované
odvlečeným do Gulagov,
mučeným, zabitým
a protiprávne väzneným
komunistickým režimom
v r. 1948 – 1989

S úctou spomínajú vďační
spoluobčania a Konfederácia
politických väzňov Slovenska
Hniezdne 9. 6. 2012

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás