Nižné Ružbachy

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 05.08.2012
Umístění: Nižné Ružbachy, na budove Obecného úradu Nižné Ružbachy
Nápis:
DŇA 25. I. 1945 BOLA OSLOBODENÁ
NAŠA OBEC SOVIETSKOU ARMÁDOU
ZA OBEŤ VAŠICH PADLÝCH SYNOV
ZA DRAHÉ SEMENÁ
ROZSIATÉ NAŠOU DOMOVINOU
ZA ROVY BEZ MENA
VĎAKA VÁM
ZA OSLOBODENIE NAŠEJ OBCE !

Pomník přidal: Ladislav Barabás