Chotěboř

5. května, Buttulova, Fominova, Havlíčkova, Chitussiho, Jiráskova, Klášterní, Krále Jana, náměstí T. G. Masaryka, Smetanova, Sokolohradská, Žižkova, nezařazeno

Pomník Jindřich Roob

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, 50 m na lesní cestě pokračující ze silnice, která vyústila z ulice Bezděkovská
Nápis:
DNE 9. KVĚTNA 1945
ZDE PADL ZA VLAST
JINDŘICH ROOB
Z CHOTĚBOŘE
*20. BŘEZNA 1923
Poznámka:

Bratr Jindřich Roob, narozen 20.3.1923 v Chotěboři v domě čp. 70 na náměstí T.G.M. padl za vlast dne 9.května 1945.
Na místě, kde jmenovaný padl, je umístěn pamětní kámen s bronzovou plastikou akademického sochaře Karla Pokorného "Věrni zůstaneme!"
(zdroj http://doubravka.skauting.cz/historie )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09934
Souřadnice: N49°43'05.52'' E15°41'26.95''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Josef Dobrzenský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.04.2019
Umístění: Chotěboř, rodinný hřbitov Dobrzenských, severně od Chotěboře, nedaleko zámeckého parku, za oborou
Nápis:
JAN JOSEF
HRABĚ DOBRZENSKÝ
Z DOBRZENICZ
ŠTÁB. KAPITÁN ČSL.JEZD. V ZÁL.
NAROZEN 29. DUBNA R. 1870
ZEMŘEL 13. DUBNA R. 1947
Poznámka:

Sloužil v rakousko-uherské armádě, v níž dosáhl hodnosti rytmistra v záloze.
Po vzniku republiky byl přijat do československé armády coby štábní kapitán v záloze.
V roce 1938 pověřil synovce Jindřicha, aby jménem celého rodu podepsal prohlášení české šlechty, kterým se část historické české šlechty vyslovila na podporu státu a prezidenta Beneše. Druhé prohlášení české šlechty z roku 1939 pak podepsali všichni členové rodu.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dob%C5%99ensk%C3%BD_mlad%C5%A1%C3%AD#cite_note-Dobřenský2-1 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Václav Dobřzenský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.04.2019
Umístění: Chotěboř, rodinný hřbitov Dobrzenských, severně od Chotěboře, nedaleko zámeckého parku, za oborou
Nápis:
JAN VÁCLAV
HRABĚ DOBŘZENSKÝ
Z DOBŘZENICZ.
SKUTEČNÝ TAJNÝ RADA A KOMOŘÍ.
RYTÍŘ SVRCHOVANÉHO ŘÁDU MALTÁNSKÉHO
DĚDIČNÝ ČLEN PANSKÉ SNĚMOVNY
NAROZEN 28. BŘEZNA R.1841.
ZEMŘEL 14. LEDNA R. 1919
Poznámka:

Studoval na gymnáziu, sloužil v rakouské armádě. Od roku 1859 byl poručíkem a od roku 1864 nadporučíkem. V armádě setrval do roku 1867.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dob%C5%99ensk%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jaroslav Dobřzenský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.04.2019
Umístění: Chotěboř, rodinný hřbitov Dobrzenských, severně od Chotěboře, nedaleko zámeckého parku, za oborou
Nápis:
FRA.
JAROSLAV HRABĚ DOBŘZENSKY
Z DOBŘZENICZ.
KOMTUR SVRCHOVANÉHO ŘÁDU RYTÍŘŮ
MALTÁNSKÝCH,
C. A K. RYTMISTR 6. PLUKU DRAGOUNŮ
NAROZEN 16. DUBNA 1872
PADL V BITVĚ U LWOWA
8. ZÁŘÍ 1914 U RÁWY RUSKÉ
PRO SVÉHO CÍSAŘE A VLAST!
Poznámka:

Popis střetnutí a foto: VHÚ - Die Geschichte des k. u k. Mährischen Dragoner-Regimentes Friedrich Franz IV. Grossherzog von Meklenburg-Schwerin Nr. 6 1906-1918, strana 220 - 221.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Jan Maxmilián Dobrzenský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.04.2019
Umístění: Chotěboř, rodinný hřbitov Dobrzenských, severně od Chotěboře, nedaleko zámeckého parku, za oborou
Nápis:
JAN MAXMILIÁN
HRABĚ DOBRZENSKÝ
Z DOBRZENICZ
PORUČÍK ČS. JEZDECTVA V ZÁLOZE
ČESTNÝ RYTÍŘ MALTÉZSKÉHO ŘÁDU
NAR. 10. ČERVNA 1911 V CHOTĚBOŘI
ZEMŘ. 7. ÚNORA 1996 V H. BRODĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 28.10.2010
Umístění: Chotěboř, 5. května, vlakové nádraží
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

VĚČNÁ PAMĚŤ A LÁSKA
MUČEDNÍKŮM REVOLUCE
VY JSTE NÁM DALI ŽIVOT I SVĚTLO
MY VÁM DÁVÁME JEN VĚRNOST

BASETLÍK STANISLAV
JANOVSKÝ VÁCLAV
MAREK MIROSLAV
MORAVEC KAREL
STRAŠIL JAROSLAV
VOCL VÁCLAV
ZMEK JOSEF

5.V.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09930
Pomník přidal: Adam Vykydal, Michal Lukášek

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 27.07.2006
Umístění: Chotěboř, 5. května, na nádražní budově směrem k nástupišti
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI POLOŽILI
ŽIVOT V ODBOJI ROKU 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI
JIŘÍ KÁRNÍK
ANTONÍN STARÝ

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-29590
Souřadnice: N49°42'42.65'' E15°40'57.31''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Adam Koťátko, 01.06.2009
Umístění: Chotěboř, Buttulova, budova základní školy
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ
ŽÁKŮ TÉTO ŠKOLY,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST.
OLDŘICH KUBÁNEK
DOBROVOLNÍK ROTY NAZDAR
NAR.26.1.1895, PADL 9.5.1915
U ARRASU VE FRANCII.

JAN ROČÁREK
STŘELEC 7. STŘEL. PLUKU RUS. LEGIÍ
NAR. 14.5.1895, PADL 10.3.1918
U BACHMAČE NA UKRAJINĚ.

JOSEF JEŘÁBEK
STŘELEC 11. STŘEL. PLUKU RUS. LEGIÍ
NAR. 17.12.1895, PADL 4.10.1918
U SAMARY V RUSKU.

VĚNOVÁNO Č.O.L. CHOTĚBOŘ,1937.
Poznámka:

Kubánek Oldřich, nar. 25.1.1895, Choceň okr. Vysoké Mýto, bytem Chotěboř. V RU armádě nesloužil. Od 1.8.1914 sloužil jako vojín v Britské armádě, od 29.10.1914 u 1. pluku francouzské cizinecké legie. Nezvěstný od 9.5.1915, prohlášen za mrtvého.
Ročárek Jan, nar. 14.5.1895, Chlum okr. Chrudim, bytem tamtéž. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.6.1915, Lubačov. Do čs legií v Rusku se přihlásil ve Smolensku, zařazen 28.7.1917 jako vojín 7. střeleckého pluku. Konec v legiích 1918, podrobnosti v databázi VÚA chybí.
Jeřábek Josef, nar. 17.12.1890, Bílek okr. Chotěboř. V RU armádě sloužil u 30. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat – údaje chybí. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Plotníkově, zařazen 21.6.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Padl 4.10.1918 u Kamenného Brodu, pohřben na katolickém hřbitově v Samaře.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09931
Souřadnice: N49°43'14.98'' E15°40'10.58''
Pomník přidal: Adam Koťátko
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Pomník husitům

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, Fominova, před požární zbrojnicí na kraji silnice
Nápis:
PAMÁTCE
BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ,
KTEŘÍ BYLI UPÁLENI
V CHOTĚBOŘSKÝCH STODOLÁCH
3. ÚNORA 1421
JAKO JEJICH VELKÝ UČITEL
V KOSTNICI
A NÁŠ VZOR
V MINULOSTI A BUDOUCNOSTI
MISTR JAN HUS.
Poznámka:

Upálení husitů 3.února 1421 ve třech chotěbořských stodolách, z tisíce bojovníků bylo tři sta upáleno v Chotěboři, další mezi Čáslaví a Kutnou Horou a zbytek byl vmetán do prázdných kutnohorských šachet. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09929
Souřadnice: N49°43'10.60'' E15°40'01.17''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Strom republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.04.2019
Umístění: Chotěboř, Havlíčkova, park Václava Fialy
Nápis:
STROM REPUBLIKY
28. ŘÍJNA 1968

LÍPA VYVRÁCENA VICHŘICÍ
21. ČERVNA 2007
NOVÝ STROM VYSAZEN
28. ŘÍJNA 2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká