Chotěboř

5. května, Buttulova, Fominova, Chitussiho, Jiráskova, Klášterní, Krále Jana, náměstí TGM, Smetanova, Sokolohradská, Žižkova, nezařazeno

Pomník Jindřich Roob

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, 50 m na lesní cestě pokračující ze silnice, která vyústila z ulice Bezděkovská
Nápis:
DNE 9. KVĚTNA 1945
ZDE PADL ZA VLAST
JINDŘICH ROOB
Z CHOTĚBOŘE
*20. BŘEZNA 1923
Poznámka:

Bratr Jindřich Roob, narozen 20.3.1923 v Chotěboři v domě čp. 70 na náměstí T.G.M. padl za vlast dne 9.května 1945.
Na místě, kde jmenovaný padl, je umístěn pamětní kámen s bronzovou plastikou akademického sochaře Karla Pokorného "Věrni zůstaneme!"
(zdroj http://doubravka.skauting.cz/historie )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09934
Souřadnice: N49°43'05.52'' E15°41'26.95''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 28.10.2010
Umístění: Chotěboř, 5. května, vlakové nádraží
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

VĚČNÁ PAMĚŤ A LÁSKA
MUČEDNÍKŮM REVOLUCE
VY JSTE NÁM DALI ŽIVOT I SVĚTLO
MY VÁM DÁVÁME JEN VĚRNOST

BASETLÍK STANISLAV
JANOVSKÝ VÁCLAV
MAREK MIROSLAV
MORAVEC KAREL
STRAŠIL JAROSLAV
VOCL VÁCLAV
ZMEK JOSEF

5.V.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09930
Pomník přidal: Adam Vykydal, Michal Lukášek

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 27.07.2006
Umístění: Chotěboř, 5. května, na nádražní budově směrem k nástupišti
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI POLOŽILI
ŽIVOT V ODBOJI ROKU 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI
JIŘÍ KÁRNÍK
ANTONÍN STARÝ

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-29590
Souřadnice: N49°42'42.65'' E15°40'57.31''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Adam Koťátko, 01.06.2009
Umístění: Chotěboř, Buttulova, budova základní školy
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ
ŽÁKŮ TÉTO ŠKOLY,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST.
OLDŘICH KUBÁNEK
DOBROVOLNÍK ROTY NAZDAR
NAR.26.1.1895, PADL 9.5.1915
U ARRASU VE FRANCII.

JAN ROČÁREK
STŘELEC 7. STŘEL. PLUKU RUS. LEGIÍ
NAR. 14.5.1895, PADL 10.3.1918
U BACHMAČE NA UKRAJINĚ.

JOSEF JEŘÁBEK
STŘELEC 11. STŘEL. PLUKU RUS. LEGIÍ
NAR. 17.12.1895, PADL 4.10.1918
U SAMARY V RUSKU.

VĚNOVÁNO Č.O.L. CHOTĚBOŘ,1937.
Poznámka:

Kubánek Oldřich, nar. 25.1.1895, Choceň okr. Vysoké Mýto, bytem Chotěboř. V RU armádě nesloužil. Od 1.8.1914 sloužil jako vojín v Britské armádě, od 29.10.1914 u 1. pluku francouzské cizinecké legie. Nezvěstný od 9.5.1915, prohlášen za mrtvého.
Ročárek Jan, nar. 14.5.1895, Chlum okr. Chrudim, bytem tamtéž. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.6.1915, Lubačov. Do čs legií v Rusku se přihlásil ve Smolensku, zařazen 28.7.1917 jako vojín 7. střeleckého pluku. Konec v legiích 1918, podrobnosti v databázi VÚA chybí.
Jeřábek Josef, nar. 17.12.1890, Bílek okr. Chotěboř. V RU armádě sloužil u 30. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat – údaje chybí. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Plotníkově, zařazen 21.6.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Padl 4.10.1918 u Kamenného Brodu, pohřben na katolickém hřbitově v Samaře.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09931
Souřadnice: N49°43'14.98'' E15°40'10.58''
Pomník přidal: Adam Koťátko
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Pomník husitům

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, Fominova, před požární zbrojnicí na kraji silnice
Nápis:
PAMÁTCE
BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ,
KTEŘÍ BYLI UPÁLENI
V CHOTĚBOŘSKÝCH STODOLÁCH
3. ÚNORA 1421
JAKO JEJICH VELKÝ UČITEL
V KOSTNICI
A NÁŠ VZOR
V MINULOSTI A BUDOUCNOSTI
MISTR JAN HUS.
Poznámka:

Upálení husitů 3.února 1421 ve třech chotěbořských stodolách, z tisíce bojovníků bylo tři sta upáleno v Chotěboři, další mezi Čáslaví a Kutnou Horou a zbytek byl vmetán do prázdných kutnohorských šachet. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09929
Souřadnice: N49°43'10.60'' E15°40'01.17''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Stanislav Kobrle

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, Chitussiho 766, fasáda soukromého domu
Nápis:
STANISLAV
KOBRLE
ROTMISTR
1. DĚL. PLUKU
1. ČS. ARMÁDNÍHO
SBORU V SSSR.
PADL ZA DUKELSKÉ
OPERACE 6.11.1944
V MEDVEDZIE
Poznámka:

Kobrle Stanislav, rotný, nar. 13.11.1921, Chotěboř, kmenové číslo 0.185/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Odveden 10.2.1942, Buzuluk, vojín. Padl 6.11.1944, Medvedzie, Dukelský průsmyk. (zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/1914196 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09933
Souřadnice: N49°43'06.85'' E15°41'29.20''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Adéla Julišová, 29.01.2015
Umístění: Chotěboř, Jiráskova 637, 1. poschodí budovy gymnázia
Nápis:
VÁM V BOJI STATEČNÝM, KTEŘÍ JSTE NEDOŠLI,
VÁM TRPÍCÍM, JIMŽ SMRT BYLA VYSVOBOZENÍM,
BUĎ VĚČNÁ PAMĚŤ, ČEST A DÍK!

LADISLAV KREJDL Z POČÁTEK
UMUČEN 14.3.1942 A
MUDr. FRANTIŠEK BENEŠ Z POČÁTEK
5.1.1943 V OSVĚTIMI
BŘETISLAV ŠVANDA ZE ŽDÍRCE n. D.
POPRAVEN 16.7.1943 V DRÁŽĎANECH.
ANTONÍN MUSÍLEK Z ČEČKOVIC
V KVĚTNU 1945 V TEREZÍNĚ
JAN BUREŠ Z OUDOLENĚ
PADL U SLAVĚTÍNA 6.5.1945

V OSVĚTIMI UMUČENI:
ANNA PROCHÁZKOVÁ BERGMANNOVÁ
JOSEF BECK, KAROLINA POLÁKOVÁ
A ZDENĚK SCHENKEL Z CHOTĚBOŘE,
JIŘÍ KOREF Z PŘÍSEK,
Dr. JOSEF RICHTER Z HEŘM. MĚSTCE

ÚTRAPÁM PODLEHLI:
MUDr. JAN FREUND
17.11.1941 A
PhDr. JINDŘICH DOHNAL
19.5.1946 V RODNÉ CHOTĚBOŘI,
JAN FRANZ Z JITKOVA
6.4.1946 V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

ABITURIENTI SPOLUŽÁKŮM, OBĚTEM OKUPACE,
V ROCE 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
1963

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09932
Pomník přidal: Adéla Julišová
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jaroslav Kysela

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Chotěboř, Klášterní 86, fasáda soukromého domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
JAROSLAV
KYSELA
BYL POPRAVEN V PANKRÁCKÉ
VĚZNICI V PRAZE V ROZPORU
S DEKLARACÍ LIDSKÝCH PRÁV
A SVOBOD DNE 21.10.1950 VE
VĚKU NEDOŽITÝCH 19 LET

OBČANÉ
MĚSTA
CHOTĚBOŘE
Poznámka:

podrobnosti viz http://www.ustrcr.cz/cs/jaroslav-kysela


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-29589
Souřadnice: N49°43'16.02'' E15°40'09.12''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 27.07.2006
Umístění: Chotěboř, Krále Jana, park ve středu města
Nápis:
čelní strana s textem na soklu:
Z OBĚTI MUČEDNÍKŮ A HRDINŮ
NOVÝ ŽIVOT NÁS VOLÁ
K SVOBODĚ A PRÁCI PRO BUDOUCÍ POKOLENÍ

čelní strana s textem na desce pod soklem:
VĚŘÍCÍM A BOJUJÍCÍM
KTEŘÍ SE NEDOŽILI
1938 - 1945

čelní strana s textem na litinové destičce v nohou sousoší:
ZDE ULOŽENA JEST ZEMĚ SKROPENÁ KRVÍ HRDINŮ OD ZBOROVA

severozápadní strana s textem na soklu:
DĚDICŮM DUCHA ŽIŽKOVA
OBĚTEM NBAŠEHO OSVOBOZENÍ
1918 - 1920

jihozápadní strana s textem na soklu:
HRDINNÝM VOJÍNŮM KRAJE HAVLÍČKOVA
PADLÝM LEGIONÁŘŮM A VOJÍNŮM
OKRESU CHOTĚBOŘSKÉHO
1914 - 1918

DOSTAVĚNO PÉČÍ JEDNOTY
ČSL.O.L. V CHOTĚBOŘI
Poznámka:

AUTOR: VAŠÍK FIALA
PROVEDL: FR. BÍLEK


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-09928
Souřadnice: N49°42'58.36'' E15°40'13.06''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 27.07.2006
Umístění: Chotěboř, Krále Jana, park ve středu města
Nápis:
PAMÁTCE CHOTĚBOŘSKÝCH ŽIDOVSKÝCH OBČANŮ UMUČENÝCH V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

MUDr.Josef Beck 33r., Hermína Becková-Weinerová 58r., Hana Bergmanová 21r., Marta Bergmanová-Steinová 36r., Zdeňka Bergmanová 33r., Bedřich Bondy 79r., Karel Bondy 50r., Otto Bondy 44r., Eva Bondyová 6r., Irena Bondyová 2r., Luisa Bondyová-Bechyňská 53r., Valerie Bondyová-Weisová 32r., Emil Freund 58R., JUDr.Rudolf Freund, Marie Gabanyiová-Bergmanová 43r., Theodor Grosslicht 56r., Terezie Grosllichtová-Moravcová 51r., Otto Katz 65r., Jindřich Löwidt 49r., Kamil Löwidt 53r., Otto Löwidt 48r., Anna Löwidtová-Bondyová 50r., Hana Löwidtová 20r., Julius Pollak 65r., Karolina Pollaková 26r., Klára Polaková-Bergmanová 65r., Anna Procházková-Bergmanová 34r., Berta Reinerová-Bergmanová 69r., Růžena Reinišová-Bergmanová 53r., Julius Selner 50r., Max Schenkel 61r., Zdeněk Schenkel 24r., Irma Schenkelová-Roubíčková 52r., Leo Stein 32r., Růžena Švestková-Steinerová 55r., Malvína Tichá-Bergmanová 59r., Elsa Weinbergerová 57r., Marta Weinbergerová 50r., Martin Weiser 57r.

OSVĚTIM-BŘEZINKA-TREBLINKA-ORANIENBURG

OBČANÉ MĚSTA CHOTĚBOŘE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°42'58.36'' E15°40'13.06''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská