Plzeň - město

Pamětní deska okupace republiky 1968

Autor: Marek Lanzendorf, 22.01.2021
Umístění: Plzeň - město, náměstí T. G. Masaryka 1110/2, fasáda domu OV ČSBS, vlevo vedle vchodu
Nápis:
Na paměť
padesátého výročí okupace ČSSR
armádami Varšavské smlouvy
21.srpna 1968
a vojáků z povolání,
kteří si statečným odporem k tomuto bezpráví
zachovali svou čest a byli za to režimem
pronásledováni po celou dobu okupace.
21.8.2018
Vojenský spolek rehabilitovaných vojáků Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf