Plzeň - město

Pomník Obětem 2. světové války a letcům

Autor: Kajuga, 20.02.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
NEZAPOMENEME

ZA SVOBODU VLASTI PADLI VE SLUŽBÁCH ANGLICKÉHO LETECTVA

SGT. BAUMRUK BOHUMIL +15.1.41, F/SGT. NOSEK VILÉM + 11.6.41, P/O KAŠPAR ANTONÍN + 10.7.41, LAC. DRNEK MIROSLAV + 21.7.41, SGT. PLZÁK STANISLAV + 6.8.41, SGT. SOUKUP VILÉM + 15.9.41, SGT. SCHWARZ JIŘÍ + 22.9.41, SGT. HURT KAREL + 25.10.41, SGT. KUČERA JAROSLAV + 19.12.41, SGT. FIŠERA JOSEF + 30.8.43, SGT. KOVÁŘ VÁCLAV + NEZV.42, SGT. POKORNÝ FRANTIŠEK + 10.4.42, W/O PETR MILOSLAV + 29.1.43, SGT. ŠINDELÁŘ VÁCLAV + 19.4.43, SGT. BLAHNA VÁCLAV + 29.8.43, W/O ŠKACH ANTONÍN + 3.9.44, P/O ZÁLESKÝ ALOIS + 9.2.45, SGT. PAVLÍK KAREL + 5.5.42

PŘI VÝKONU SLUŽBY V ČSR

BAŤA TOMÁŠ + 12.7.32, SVOB. MALÍK VÁCLAV + 20.6.32, ČET. MAIER JAROSLAV + 14.7.32, ČET. VÁŇA NORBERT + 14.5.37, ČET. KOMOROUS RUDOLF + 9.1.39, POR. STACH JOSEF + 14.12.45, KPT. BALÍK KAREL + 6.3.46, PPOR. ŠEDIVÝ KAREL + 2.10.46

POPRAVENI A UMUČENI

ING. PLACÁK JAN + 6.11.42, ŠKPT. ČERNÝ VLADIMÍR + 8.4.43, FIALA ZDENĚK + 23.2.44, ING. JINDRA EMILIAN + 8.4.44, POR. JURÁNEK JIŘÍ + 28.1.44, KOVAŘÍK VÁCLAV + 25.10.44, KRATOCHVÍL VLADIMÍR + 25.10.44, LUKEŠ BOHUSLAV + 11.6.42, PSOHLAVEC ALOIS + 18.10.44, PAVLÍK JINDŘICH + 25.10.44, PPLK. HAMŠÍK JOSEF + 8.4.43, ŽENÍŠEK FRANTIŠEK + 20.10.44

VE SLUŽBÁCH LETECKÉ MYŠLENKY A VÝCHOVY

KLÍBR JOSEF + 7.5.19, ŠTURM MAX + 15.8.29, TRNKA FRANTIŠEK + 9.9.29, ČIHÁK JOSEF + 14.4.36, KUBÍK VILÉM + 14.4.36, KUTLOCH KAREL + 10.3.37

SVÝM PADLÝM ČLENŮM ZÁPADOČESKÝ AEROKLUB
Poznámka:

Tomáš Baťa, narozen 3.4.1876 Zlín, zahynul při havárii letadla Junkers F.13G, 12.7.1932 Otrokovice.

Polní pilot svobodník Václav Malík (z Pracejovic u Strakonic) a střelec Vlad. Potůček (z Českých Budějovic). Při střelbách na pozemní cíl s letounem Š-16 dne 20.7.1932 Malacky se letoun z malé výšky zřítil k zemi a shořel.

Polní pilot četař Jaroslav Maier (z Plzně) od 43. letky LP6 havaroval a se stíhacím dvouplošným letounem Avia Ba-33, 14. 7. 1932 poblíž řeky Odry. Dle článku v novinách Pozor ze dne 15.7.1932 říkali svědci, že vypnul motor a chtěl nouzově přistát, ale narazil do země a vše shořelo. Dle článku tamtéž ze dne 17.7.1932 letěla tříčlenná skupina z Prahy přes Olomouc do Malacek, čet. Maier dělal cestou výkruty a opožďoval se za ostatními, u České Třebové se jim ztratil v mraku a dostal se až nad Albrechtičky, kde havaroval. Zpráva o jeho pohřbu v Plzni je v novinách Pozor ze dne 19.7.1932 a časopisu Letectví, rok 1932, č. 7, str. 191.

Pilot četař Rudolf Komorous a pozorovatel letec des. asp. Josef Hlosta, oba od 4. letky leteckého pluku 1. Ztráta rychlosti v zatáčce a havárie na poli blízko letiště. Oba zemřeli při havárii letadla Letov Š-328, dne 9.1.1939 Praha-Kbely.

Karel Balík, kapitán, narozen 25.10.1903 Plzeň, zemřel při havárii letadla Junkers Ju52/3m od ČSA, 6.3.1946 Praha.

Ing. Jan Placák, narozen 26.3.1900 Příbor, okr. Nový Jičín, patřil k nejvýraznějším a nejvšestrannějším postavám plzeňské antifašistické rezistence. Byl zatčen 7.6.1940 a poté vězněn v Plzni, v Erbachu, v Bayreuthu a v Berlíně-Plötzensee, kde byl 6.11.1942 popraven.

František Trnka, zemřel na následky zranění po havárii letadla Brandenburg B-10 jako pilotní žák, 9.9.1929 Plzeň.

Josef Čihák, zemřel při havárii letadla Praga E-114 jako instruktor, 14.4.1936 Plzeň.

Vilém Kubík, zemřel při havárii letadla Praga E-114 jako pilotní žák, 14.4.1936 Plzeň.

(Zdroje: CEVH MO ČR; https://cs.wikipedia.org/wiki/Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05181
Souřadnice: N49°43'51.96'' E13°22'15.15''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 20.02.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
ČEST JENOM TOMU, KDO SE BRÁNÍ, ZA VOLNOST UMÍ ŽIVOT DÁT

NÁRODNÍ ODBOJ
1914 – 1918
1938 – 1945

1.VI. 1947

Deska zleva:
PAMÁTNÍK BOJOVNÍKŮ A OBĚTÍ VÁLEK

K. VOKÁČ: POVSTAŇ
ČEST JENOM TOMU, KDO SE BRÁNÍ,
ZA VOLNOST UMÍ ŽIVOT DÁT

Deska zprava:
NA PAMÁTKU OBĚTÍ ODBOJE A PADLÝCH V I. A II. SVĚTOVÉ
VÁLCE, KTEŘÍ BOJOVALI PROTI FAŠISMU A POLOŽILI
ŽIVOT ZA NAŠI SVOBODU, DEMOKRACII, SAMOSTANOST
A OBNOVU ČESKOSLOVENSKA V LETECH 1939 – 1945

Deska na prvním pomníku zleva:
1914 - 1918

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
VZNIK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
28.10.1918 - VYHLÁŠENÍ ČSR,
O JEJÍŽ VZNIK SE ZASLOUŽILI
T. G. MASARYK, E. BENEŠ, M. R. ŠTEFÁNIK

1938 - 1945

1.10.1938 - NÁSILNÉ ODTRŽENÍ
ČESKÉHO POHRANIČÍ
15.3.1939 - VZNIK PROTEKTORÁTU
ČECHY A MORAVA
1939 - 45 - DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ
17.11.1939 - REPRESE NACISTŮ PROTI
ČESKÝM VYSOKOŠKOLÁKŮM
27.5.1942 - ATENTÁT NA R. HEYDRICHA
27.5.-3.7.1942 - OBDOBÍ HEYDRICHIÁDY
5.5.1945 - POVSTÁNÍ PLZEŇANŮ
6.5.1945 - OSVOBOZENÍ PLZNĚ
AMERICKOU ARMÁDOU
8.5.1945 - KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY

PLZEŇSKÝ KRAJ

Deska na prostředním pomníku:
NA PAMÁTKU OBČANŮ,
KTEŘÍ ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍCH
A VYHLAZOVACÍCH TÁBORECH,
NA POPRAVIŠTÍCH, POCHODECH SMRTI,
VE VĚZNICÍCH A NA NUCENÝCH PRACÍCH
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

LIDICE LEŽÁKY JAVOŘÍČKO
PRAHA-PANKRÁC - RUZYNĚ - KOBYLISY
BRNO - KOUNICOVY KOLEJE
PLZEŇ-LOBZY VEJPRNICE LUBY U KLATOV
TEREZÍN OSTROV N. OHŘÍ LETY
DACHAU SACHSENHAUSEN BUCHENWALD
MAUTHAUSEN FLOSSENBÜRG RAVENSBRÜCK
BERGEN-BELSEN DORA OSVĚTIM-BŘEZINKA
SOBIBOR CHELMNO ORANIENBURG
DRÁŽĎANY ATD.

POČET VŠECH KONCENTRAČNÍCH
A VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ,
POPRAVIŠŤ A KÁZNIC
NA ÚZEMÍ EVROPY
SE ODHADUJE
NA DVA TISÍCE.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Deska na prvním pomníku zprava:
NA PAMÁTKU VŠECH,
KTEŘÍ BOJOVALI V EVROPĚ,
SEVERNÍ AFRICE, ASII,
NA MOŘÍCH A OCEÁNECH

V LETECH 1914 - 1920
ČS. LEGIONÁŘI V RUSKU, FRANCII, ITÁLII A SRBSKU

V LETECH 1938 - 1945
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LEGION V POLSKU
1. ČESKOSLOVENSKÁ DIVIZE VE FRANCII
1. ČS. SAMOSTATNÝ POLNÍ PRAPOR V SSSR
1. ČS. SAMOSTATNÁ BRIGÁDA V SSSR
1. ČS. ARMÁDNÍ SBOR V SSSR
ČS. LETECKÉ PERUTĚ V RAF - V. BRITÁNIE
1. ČS. SMÍŠENÁ LETECKÁ DIVIZE V SSSR
ČESKOSLOVENSKÁ SAMOSTATNÁ
OBRNĚNÁ BRIGÁDA - VELKÁ BRITÁNIE
ČS. PĚŠÍ PRAPOR 11 - VÝCHODNÍ
ČS. LEHKÝ DĚLOSŘELECKÝ
PLUK 200 - VÝCHODNÍ
ČESKOSLOVENŠTÍ PARTYZÁNI
NA BOJIŠTÍCH EVROPY
ODBOJÁŘI NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU
ÚČASTNÍCI KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ
OBĚTI NÁLETŮ NA PLZEŇ

PLZEŇSKÝ KRAJ

Deska na prvním pomníku zprava, na zadní straně:
SOUSOŠÍ PŘEDSTAVUJE
LIDSKOU HRÁZ, SEMKNUTOU
PROTI NÁSILÍ, UTRPENÍ A SMRTI.

AK. SOCHAŘ SLAVOJ NEJDL
ING. ARCH. HYNEK GLOSER

ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN
1.ČERVNA 1947
ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
8. ŘÍJNA 1967
REKONSTRUKCE 2010-2015

PLZEŇSKÝ KRAJ

OV ČSBS PLZEŇ
KAMENOPRŮMYSL PLZEŇ s.r.o.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05182
Souřadnice: N49°43'50.01'' E13°22'15.71''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Vladimír Štrupl, Marek Lanzendorf

Pomník vysílačka Plzeň

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, před budovou Českého rozhlasu
Nápis:
Replika středovlnného vysílače německé
Luftwaffe, který v roce 1945 stál na soutoku
Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech

Město Plzeň usilovalo o zřízení vlastní vysílací
stanice už ve 20. letech 20. století. Západočeský
radioklub v Plzni svolal na 8. května 1926 jednání,
z něhož vzešel požadavek na zřízení vysílačky.
Poštovní správa však sdělila, že při mezinárodním
dělení vlnových délek zbylo na ČSR pouze 6 vln,
které už jsou obsazeny. Ironií osudu se Plzeň
svého vysílače dočkala až ve válečných letech.
Německá Luftwaffe tehdy zřídila v Plzni 500W středovlnný vysílač na soutoku Radbuzy a Mže, aby vysílal zprávy o poloze a pohybu bombardovacích letadel a na jiné vlně pak rušil české vysílání BBC. Jeho obsazení českou odbojovou skupinou vedenou Karlem Šindlerem mělo pro potlačení posledního odporu ustupujících Němců velký význam. Zabránilo předčasnému krveprolití a umožnilo řídit obranu a útok proti německým okupantům.
Poznámka:

Na výše popsaném místě o umístění vysílače na soutoku řek Radbuzy a Mže – je umístěn ,,Pomník svobodného vysílání,, .
https://www.vets.cz/vpm/34048-pomnik-svobodne-vysilani/#34048-pomnik-svobodne-vysilani


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem Květnového povstání

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH PLZEŇANŮ
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-53858
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní strom - vznik ČSR

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
„NEZAPOMÍNEJME
NA SVÉ KOŘENY.“

TATO LÍPA BYLA
VYSAZENA KE 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČSR
28. 10. 2018
Poznámka:

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf