Plzeň - město

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Klimeš, 30.06.2013
Umístění: Plzeň - město, náměstí Karla Panušky, část Újezd
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM KU CTI

* 1885. VÁCL. ČÍŽEK † 1914.
* 1886. VÁCL. BANĚČEK † 1914.
* 1890. JOS. ČÍŽEK † 1914.
* 1883. MART. MAŠEK † 1914.
* 1888. JAN PROKOP † 1915.
* 1891. JOS. ŠIMANDL † 1915.
* 1889. FRANT. TŮMA † 1915.
* 1894. JAK. ŠIMANDL † 1915.
* 1890. JOS. HOUDEK † 1915.
* 1891. JOS. BERNÁŠEK † 1915.
* 1883. BART. ČECHURA † 1915.
* 1890. TOM. ČECHURA † 1915.

* 1891. AL. TOMÁŠEK † 1915.
* 1890. VÁCL. ŠMRHA † 1916.
* 1893. FRANT. VESELÝ † 1916.
* 1895. Ing. C. VÁCL. KAŠPAR † 1916.
* 1891. JOS. KADĚRA † 1916.
* 1896. ANT. KŘÍŽ † 1916.
* 1897. LAD. ŠMRHA † 1916.
* 1895. JAROSL. ŠNEBERG † 1917.
* 1895. JAROSL. PLZÁK † 1917.
* 1890. JOS. PROKOP † 1918.
* 1874. BART. KODL † 1918.
* 1876. OND. DROZDA † 1919.

PROTI SVÉ VŮLI ŽIVOT JSME DALI,
1914 SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI! 1918


OBĚTI NACISMU
1939 1945
* 1900 KAREL PANUŠKA † 1943
* 1891 VOJTĚCH ROJÍK †1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05688
Pomník přidal: Jiří Klimeš