Plzeň - město

Kameny zmizelých - Otto, Karel, Hermína Pikovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Rubešova 554/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDR. OTTO PIK
NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
KAREL PIK
NAR. 1915
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945

ZDE ŽILA
HERMÍNA PIKOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

MUDr. Otto Pik, narozen 25.11.1890, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 894 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ek, č. 387 (28.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Karel Pik, narozen 28.7.1915, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 897 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ds, č. 1487 (18.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Hermína Piková, narozena 20.10.1893, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 895 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Eo, č. 951 (6.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2019.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf