Plzeň - město

Kameny zmizelých - Otto, Karel, Hermína Pikovi

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Rubešova 554/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDR. OTTO PIK
NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
KAREL PIK
NAR. 1915
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945

ZDE ŽILA
HERMÍNA PIKOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

MUDr. Otto Pik, narozen 25.11.1890, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 894 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ek, č. 387 (28.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Karel Pik, narozen 28.7.1915, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 897 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ds, č. 1487 (18.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Hermína Piková, narozena 20.10.1893, poslední bydliště před deportací Plzeň, adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 895 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Eo, č. 951 (6.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2019.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf