Plzeň - město

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 25.04.2007
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 33, fasáda domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ DNE 5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI
V BOJI PROTI FAŠISMU

JOSEF HOLUB
STÁR 38 LET

RUDOLF REITHAR
STÁR 36 LET

JOSEF VONÁŠEK
STÁR 20 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05180
Souřadnice: N49°44'31.81'' E13°22'01.06''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Edita Sedláková

Autor: Jan Treml, 08.03.2017
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19
Nápis:
V tomto domě žila do roku 1939
Edita Sedláková - rozená Hermanová
LACW - svobodník, radista - operátor R.A.F.
Ženský pomocný sbor letectva (WAAF)

Narodila se 3. března 1926. Jako dítě židovské rodiny byla v roce 1939 odvezena
coby Wintonovo dítě do Velké Británie. Zahynula v troskách Liberátora GR - VI, PP - N
po startu u Elvethamu 5. října 1945. Její manžel F / Sgt - por. Zdeněk Sedlák R.A.F.
zemřel po havárii na následky zranění.

V Plzni 3.3.2017
Michael Hermann, synovec,
Letecký historický klub Plzeň, SLČR - Letci Plzeň.
ÚMO 3 Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL GLASER
NAR. 1864
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 27.1.1942

ZDE ŽILA
PAVLA
NASCHAUEROVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ZIKMUND
NASCHAUER
NAR. 1870
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽILA
HEDVIKA
HERMANNOVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IRMA SAXLOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ARNOŠT SAXL
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JUDR. ADOLF
RUDNIK
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Emil Glaser, narozen 13. 4. 1864. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 173 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 27. 1. 1942 Terezín.
Pavla Naschauerová, narozena 5. 11. 1880. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 314 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1136 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Zikmund Naschauer, narozen 7. 2. 1870. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 313 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 31. 7. 1944 Terezín.
Hedvika Hermannová, narozena 7. 1. 1896, poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 871 (18. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Et, č. 1256 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Irma Saxlová, narozena 4. 6. 1908. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 312 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1041 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Arnošt Saxl, narozen 17. 12. 1904. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 359 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Em, č. 199 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
JUDr. Adolf Rudnik, narozen 21. 11. 1907. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 311 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1890 (28. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf