Plzeň - město

Kameny zmizelých - Otokar, Melanie, Hana, Věra Kohnovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Koperníkova 1146/43, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
OTOKAR KOHN
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
MELANIE KOHNOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
HANA KOHNOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
VĚRA KOHNOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI
Poznámka:

Otokar Kohn, narozen 16.7.1889. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 516 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 409 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Melanie Kohnová, narozena 19.4.1892. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 517 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 406 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Hana Kohnová, narozena 9.1.1924. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 518 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 407 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Věra Kohnová, narozena 26.6.1929. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 519 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 408 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2019.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Jindřich, Anna a Hanuš Jiří Kohnovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Koperníkova 910/12, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JINDŘICH KOHN
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 30.8.1943

ZDE ŽILA
ANNA KOHNOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
HANUŠ JIŘÍ KOHN
NAR. 1919
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 24.1.1945
V DACHAU
Poznámka:

Jindřich Kohn, narozen 6. 7. 1876. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 513 (22. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 30. 8. 1943 Terezín.
Anna Kohnová, narozena 8. 4. 1892. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 514 (22. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Eo, č. 873 (6. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Hanuš Jiří Kohn, narozen 15. 11. 1919. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 515 (22. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Ek, č. 379 (28. 9. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul 24. 1. 1945 Dachau.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf